image-6
Lønn

Norsk Lektorlag i konflikt fra 8. juni

Du som er medlem i Norsk Lektorlag, skal gå på jobb som vanlig. Lektorlagets tillitsvalgte skal stoppe samarbeidet med arbeidsgiver og kun ha kontakt om saker som handler om streiken.
AVRedaksjonen
07. juni, 2022

Norsk Lektorlag er i streik i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo) fra i 8. juni.

Nå før sommeren inneholder ikke plassfratredelsen navn på medlemmer som skal legge ned arbeidet sitt. Vi er likevel i streik som organisasjon, og vi vil fortløpende vurdere å trappe opp streiken inn mot skolestart.

For deg som er medlem i Lektorlaget, betyr dette at du skal gå på jobb og utføre arbeidsoppgavene dine som vanlig. De som eventuelt blir tatt ut i streik, vil få tydelig beskjed om dette.

Imidlertid skal Lektorlagets tillitsvalgte legge ned samarbeidet med lokal arbeidsgiver. Tillitsvalgte skal kun være i kontakt om saker som direkte angår streiken. Alle andre saker bør derfor utsettes til etter streiken er ferdig. Samtidig kan det gjøres unntak for arbeid knyttet til arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombud.

Tillitsvalgte får egen informasjon om streiken på epost.

Lektorlaget kommer til å sende ut informasjon om streiken fortløpende, og vi er avhengige av at medlemmenes kontaktinformasjon stemmer. Logg deg inn på Min side og sjekk at telefonnummer og epostadressen stemmer.

Det kan også være lurt å sjekke søppelkassen i eposten din for nyhetsbrev fra Norsk Lektorlag.

Du vil også finne oppdatert informasjon om streiken på nettsidene våre.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kstariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...