image-6
Om Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlag har ikke kritisert Operasjon Dagsverk

Norsk Lektorlag har ikke kritisert eller tatt stilling til Operasjon Dagsverk 2018, men har selvsagt takhøyde for kritiske ytringer.
AVRedaksjonen
01. november, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Inntektene fra den elevorganiserte solidaritetsaksjonen Operasjon Dagsverk skal i 2018 gå til tre ulike formål for ungdom i Palestina. Fagutvalgsleder i Norsk Lektorlag Anita Sævik skrev i Lektorbladet 5/2018 et kritisk innlegg der hun problematiserer presentasjonen av årets Operasjon Dagsverk-aksjon opp mot den nye overordnede delen av lærerplanen. Etter at organisasjonen MIFF (Med Israel for fred) har referert til innlegget i sine kanaler, har Norsk Lektorlag fått spørsmål om hvorvidt innlegget er å forstå som Norsk Lektorlags offisielle ståsted. Dette blir avkreftet av kommunikasjonssjef Bjørgulv Vinje Borgundvaag

– Norsk Lektorlag har vedtektsfestet partipolitisk uavhengighet, og tar ordinært sett ikke stilling til politiske saker som ligger utenfor det utdanningspolitiske feltet. Innlegget fra fagutvalgsleder Anita Sævik, publisert i Lektorbladet 5/2018 representerer hennes eget syn.

Redaktør i Lektorbladet Inger Johanne Rein, opplyser om at en talsperson for KFUM/KFUK Global som er mottager av midlene fra årets OD-aksjon kontaktet Lektorbladet etter at Sæviks innlegg var publisert.

– KFUM-KFUK Global er tilbudt tilsvar både på nett og i neste papirutgave. Vår vurdering er at Sævik fremsetter saklig kritikk. Hun har gjort kilden (Operasjon Dagsverks presentasjon) tilgjengelig for leserne, og oppfordrer dem til selv å vurderes hennes kritikk.

Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen er opptatt av at organisasjonen har samme takhøyde for ytringer som man ønsker i samfunnet for øvrig.

– Norsk Lektorlag kjemper for læreres rett til å ytre seg kritisk om forhold ved skolen eller skolepolitikken. Vi må selvsagt tillate kritiske ytringer fra egne medlemmer og tillitsvalgte, også når sakene er politisk kontroversielle.

Om Operasjon Dagsverk

Den elevorganiserte solidaritetsaksjonen Operasjon Dagsverk ble startet av Norges Gymnasiastsamband (NGS) i 1964, i dag drives den av Elevorganisasjonen. Gjennom en elevorganisert internasjonal uke, skal OD skape en bredere forståelse for hvorfor verden er urettferdig med et spesielt fokus på retten til utdanning. Elevene oppfordres til å yte et dagsverk på OD-dagen basert på hva de har lært gjennom uken, men dette skal være frivillig. 

Inntektene fra OD 2018 skal gå til:

  • Traumebehandling for ungdom som har sittet i militærfengsler, slik at de kan få hjelp støtte til å komme tilbake på skolen og i hverdagen.
  • Utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid som støtter de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina.
  • Opplæring i rettigheter, demokrati og ikke-voldelig konfliktløsning, samt kunnskap om hvordan denne informasjonen kan brukes for å skape endring.

Kilde: wikipedia, OD.no

 

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Her kan du se Lektorkonferansen! Bli med på Norsk Lektorlags 25-årsjubileum
Hvorfor ble Norsk Lektorlag stiftet? Hva har vært de viktigste kampsakene? Hva har gitt grunnlag for vekst? Meld deg på årets lektorkonferanse – vi skal feire Norsk Lektorlags 25-årsjubileum og benytt...
Om Norsk Lektorlag
Tonje Leborg gjenvalgt som leder i Akademikerne kommune
- Jeg er veldig glad og takknemlig for å bli valgt til en ny periode som leder for Akademikerne kommune, sier Norsk Lektorlags Tonje Leborg.
Om Norsk Lektorlag
Meld deg inn og få tre måneder gratis medlemskap
Norsk Lektorlag har vokst fra en liten interesseorganisasjon til en fagforening med godt over 8000 medlemmer. Og flere skal vi bli! Vi feirer 25-årsjubileum med en gave til alle som melder seg inn i l...