image-6
Lønn

Norsk Lektorlag er i streik i KS fra i dag

– Det er sterkt beklagelig at vi nok en gang må ty til streikevåpenet, nøyaktig ett år siden sist vi var i streik. Vi trodde KS skulle prioritere skole i år, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
08. juni, 2022

Formelt er Norsk Lektorlag i streik i dag 8. juni i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo).

– Foreløpig har vi ikke tatt ut noen medlemmer i streiken. Streikeuttak er noe som fortløpende vurderes. Vi sikter på en opptrapping inn mot skolestart til høsten, sier Helle Christin Nyhuus, Lektorlagets leder.

Det at Norsk Lektorlag er i streik, foreløpig uten at noen medlemmer er tatt ut, får i all hovedsak betydning for parts- og tillitsvalgtsarbeidet.

– Er du ikke tillitsvalgt, vil streiken foreløpig ikke få praktiske konsekvenser for deg. De som eventuelt blir tatt ut i streik, vil få tydelig beskjed om dette.  Tillitsvalgte får tilrettelagt informasjon på e-post om hvordan de skal forholde seg, sier Nyhuus.

Enhver plassfratredelse (streikeuttak) bli offentliggjort senest fire dager før. Norsk Lektorlag holder medlemmer og tillitsvalgte løpende oppdatert om streiken.

Viktig å ivareta de som er i skolen

Nyhuus er svært skuffet over KS.

– Det er stort behov for både å beholde og rekruttere lektorer i skolen. Vi har hatt to år med reallønnsnedgang. I årets oppgjør er det de med høyest utdanning og erfaring – lektorene som allerede jobber i skolen – som kommer dårligst ut, sier hun.

Nyhuus mener at KS må vise større vilje til også å bruke lønn som virkemiddel for å beholde lektorene som jobber i skolen i dag.

– Alle snakker pent om kunnskapssamfunnet og betydningen av at elevene får undervisning av god kvalitet. Vi opplever at KS ikke anerkjenner betydningen av fagkompetanse annet enn i festtaler. KS må legge handling bak ordene. Kunnskap koster, sier Nyhuus.

Tynnslitt tillit

– Streik er et alvorlig signal til arbeidsgiver. Vårt viktigste krav inn i forhandlingene var reallønnsvekst for våre medlemmer og at etterslepet ble tatt igjen. Dette ble langt i fra innfridd, sier Nyhuus.

– Jeg håper KS bruker tiden frem til skolestart til å tenke ut hvordan tilliten til KS som arbeidsgiver kan bli bedre, legger hun til.

Foto: Fartein Rudjord

se mer innhold fra kategorien

Lønn
ksstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...