image-7
Fra høyre Christian Dahl (Handelsbanken), Arild Andersen (Handelsbanken) og Einar Espolin Johnson (Akademikerne Pluss). Foto: Handelsbanken
Medlemsfordeler

Norsk Lektorlag bytter fra Danske Bank til Handelsbanken

Bankskiftet skjer etter en lengre periode med sondering, anbud og forhandlinger for å finne det beste banktilbudet til foreningene tilknyttet Akademikerne Pluss.
AVRedaksjonen
14. juni, 2023

Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Veterinærforeningen, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Arkitektenes Fagforbund (AFAG) og Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund (KOL) bytter fra Danske Bank til Handelsbanken som leverandør av banktjenester til medlemmer.

Handelsbankens informasjonsside kan du se her (ekstern lenke).

Fremtidsrettet og konkurransedyktig

Avgjørelsen falt på Handelsbanken som følge av at banken sikrer et fremtidsrettet og konkurransedyktig tilbud både når det gjelder pris og kundeservice til markedets mest attraktive kundegruppe, medlemmene i nevnte foreninger.

Fra før har banken svært fornøyde kunder. Fra årsskiftet blir det enda bedre, med kraftig forbedrede digitale løsninger. I tillegg får medlemmer tilgang til en personlig rådgiver. I sum blir dette en helt ny bankopplevelse.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024. Medlemmene vil få informasjon om de konkrete rentesatsene og mer informasjon om banktilbudet nærmere denne datoen.

Hva skjer nå?

Medlemmer som allerede bruker Handelsbanken i dag, behøver ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, men vil få muligheten til å skru på medlemsfordeler når avtalen er aktiv.

Medlemmer med et aktivt kundeforhold i Danske Bank trenger heller ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, da avtalen med Danske Bank løper frem til avtalen med Handelsbanken trer i kraft 1. januar 2024.

Dersom du ønsker å bli kunde hos Handelsbanken, må du selv bytte bank:

Spørsmål og svar om bankbyttet

Når trer den nye avtalen i kraft?

Den eksisterende avtalen med Danske Bank vil gjelde uendret frem til og med 31. desember 2023.

1. januar 2024 vil den nye avtalen med Handelsbanken tre i kraft, og alle de nye medlemsfordelene hos Handelsbanken vil være tilgjengelige fra og med denne datoen. Medlemmer vil få mer informasjon om medlemsfordelene hos Handelsbanken når årsskriftet nærmer seg. 

Blir jeg automatisk flyttet til Handelsbanken?

Nei, du må selv bytte bank for å bli kunde hos Handelsbanken.

Hvorfor Handelsbanken?

Etter en lengre prosess med anbud og forhandlinger, stod Handelsbanken igjen med det beste tilbudet til medlemmene. Viktigst er:

  • Konkurransedyktige medlemsbetingelser
  • Handelsbankens prisvinnende kundeservice
  • Effektive digitale løsninger som muliggjør selvbetjening
  • Bankens arbeid og holdninger på bærekraftsområdet
  • At banken har et tilgjengelig og godt tilbud til næringsdrivende

Innen avtalen trer i kraft 1. januar 2024, vil Handelsbanken lansere en ny, effektive nett- og mobilbank.

Hva blir lånerenta i den nye avtalen?

Hva renta blir avhenger av hvilket nivå markedsrenta ligger på når den nye avtalen trer i kraft. De konkrete vilkårene for avtalen med Handelsbanken vil bli presentert nærmere nyttår.

Hvordan flytter jeg boliglånet mitt til Handelsbanken?

Frem til 31. desember 2023 er Akademikeravtalen hos Danske Bank og det er der du har medlemsfordel. Når den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2024, vil du enkelt og raskt kunne flytte boliglånet ditt til Handelsbanken.

Søknader om lån og finansieringsbevis vil kunne behandles i løpet av minutter i de fleste tilfeller med Handelsbankens nye, digitale selvbetjeningsløsning. Ønsker du i stedet personlig rådgivning, vil det også være tilgjengelig.  

Jeg har fastrente på lånet mitt hos Danske Bank. Hva skjer nå?

Fastrentelånet i Danske Bank kan du beholde som før, og vil ikke kunne overføres til Handelsbanken. Fastrentelån kan innløses.

Dersom renta har økt siden fastrenteavtalen ble inngått, vil det oppstå en underkurs. De som ønsker å gjøre opp lånet med et nytt lån i Handelsbanken, vil eventuelt få nedkvittert lånet med verdien av underkursen.

Du kan ta kontakt med Danske Bank for å få beregnet underkursen. Les mer om hva Danske Bank skriver om over- og underkurs her.

Hva må jeg gjøre for å benytte den nye bankavtalen?

Avtalen med Handelsbanken trer først i kraft 1. januar 2024. Frem til det er medlemstilbudet hos Danske Bank.

Du må selv bytte bank for å bli kunde hos Handelsbanken: Her kan du lese mer om hvordan du bytter til Handelsbanken (ekstern lenke).

Jeg skal søke om lån nå. Må jeg vente til den nye avtalen er på plass?

Medlemsfordelen hos Handelsbanken vil først være gjeldende fra og med 1. januar 2024, som er datoen avtalen trer i kraft. Frem til denne datoen er det den eksisterende avtalen med Danske Bank som gir medlemsfordel.

Danske Bank har vært tydelige på at banken fortsetter å operere som normalt og at ingenting endres for kundene nå. Du kan benytte Danske Bank frem til avtalen opphører 31. desember 2023, deretter vil medlemsfordelen være tilgjengelig hos Handelsbanken.

Vil ektefelle/samboer kunne benytte medlemsfordelen?

Dersom medlemmet er kunde, kan også ektefelle/samboer benytte tilbudet.

Er bankbyttet et resultat av at Danske Bank trekker seg ut av personmarkedet?

Foreningen har gjennom Akademikerne Pluss hatt pågående anbudsprosess med forhandlinger i lang tid, og det har følgelig ingen sammenheng med Danske Bank sin beslutning.

Du kan lese mer om Danske Banks uttreden av personmarkedet på Danske Banks hjemmesider

Kan jeg beholde bankavtalen med Danske Bank?

Akademikerne Pluss kan ikke garantere for vilkårene i ditt kundeforhold med Danske Bank etter avtalens utløp 31. desember 2023. Frem til denne datoen gjelder medlemsfordelen du har tilgang til gjennom Akademikerne Pluss.

Det tar lang tid fra en kjøper er på plass til en faktisk overtakelse av Danske Bank sin private portefølje. Før det skjer, må det godkjennes av myndighetene.

se mer innhold fra kategorien

Medlemsfordeler

Flere artikler du kanskje er interessert i

Medlemsfordeler
Fornøyde kunder hos Handelsbanken
I juni ble det klart at Handelsbanken blir ny medlemsbank fra 1. januar 2024. Avtalen skal gi deg som er medlem i Lektorlaget tilgang til konkurransedyktige bankbetingelser. Handelsbanken har blant la...
Medlemsfordeler
Verdien av medlemskap
Lektorlaget jobber for dine interesser i arbeidslivet. For å gjøre livet bedre også utenfor arbeidslivet, har vi gode økonomiske medlemsfordeler som du kan spare penger på.
Medlemsfordeler
Ny medlemsfordel: Gratis advokat
Gjennom fagforeningen får du hjelp og rådgivning innenfor arbeidsrettslige saker. Nå får du gjennom Akademikerne Pluss tre timer gratis skriftlig og muntlig rådgivning om andre temaer.