image-9
Fra høyre Christian Dahl (Handelsbanken), Arild Andersen (Handelsbanken) og Einar Espolin Johnson (Akademikerne Pluss). Foto: Handelsbanken
Medlemsfordeler

Norsk Lektorlag bytter fra Danske Bank til Handelsbanken

Bankskiftet skjer etter en lengre periode med sondering, anbud og forhandlinger for å finne det beste banktilbudet til foreningene tilknyttet Akademikerne Pluss.
AVRedaksjonen
14. juni, 2023

Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Veterinærforeningen, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Arkitektenes Fagforbund (AFAG) og Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund (KOL) bytter fra Danske Bank til Handelsbanken som leverandør av banktjenester til medlemmer.

Handelsbankens informasjonsside kan du se her (ekstern lenke).

Fremtidsrettet og konkurransedyktig

Avgjørelsen falt på Handelsbanken som følge av at banken sikrer et fremtidsrettet og konkurransedyktig tilbud både når det gjelder pris og kundeservice til markedets mest attraktive kundegruppe, medlemmene i nevnte foreninger.

Fra før har banken svært fornøyde kunder. Fra årsskiftet blir det enda bedre, med kraftig forbedrede digitale løsninger. I tillegg får medlemmer tilgang til en personlig rådgiver. I sum blir dette en helt ny bankopplevelse.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024. Medlemmene vil få informasjon om de konkrete rentesatsene og mer informasjon om banktilbudet nærmere denne datoen.

Hva skjer nå?

Medlemmer som allerede bruker Handelsbanken i dag, behøver ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, men vil få muligheten til å skru på medlemsfordeler når avtalen er aktiv.

Medlemmer med et aktivt kundeforhold i Danske Bank trenger heller ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, da avtalen med Danske Bank løper frem til avtalen med Handelsbanken trer i kraft.

Mer informasjon om bankbyttet og hvordan du som medlem kan benytte det nye tilbudet kommer når ikrafttredelsen av avtalen nærmer seg.

Spørsmål og svar om bankbyttet

Når trer den nye avtalen i kraft?

Den eksisterende avtalen med Danske Bank vil gjelde uendret frem til og med 31. desember 2023. 1. januar 2024 vil den nye avtalen med Handelsbanken tre i kraft, og alle de nye medlemsfordelene hos Handelsbanken vil være tilgjengelige fra og med denne datoen. Medlemmer vil få løpende informasjon og trenger ikke å foreta seg noe før en eventuell overgang til Handelsbanken når dette er tilgjengelig 1. januar 2024. 

Hvorfor Handelsbanken?

Etter en lengre prosess med anbud og forhandlinger, stod Handelsbanken igjen med det beste tilbudet til medlemmene. Viktigst er:

  • Konkurransedyktige medlemsbetingelser
  • Handelsbankens prisvinnende kundeservice
  • Effektive digitale løsninger som muliggjør selvbetjening
  • Bankens arbeid og holdninger på bærekraftsområdet
  • At banken har et tilgjengelig og godt tilbud til næringsdrivende

Innen avtalen trer i kraft 1. januar 2024, vil Handelsbanken lansere en ny, effektive nett- og mobilbank.

Hva blir lånerenta i den nye avtalen?

Hva renta blir avhenger av hvilket nivå markedsrenta ligger på når den nye avtalen trer i kraft. De konkrete vilkårene for avtalen med Handelsbanken vil bli presentert nærmere nyttår.

Hvordan flytter jeg boliglånet mitt til Handelsbanken?

Frem til 31. desember 2023 er Akademikeravtalen hos Danske Bank og det er der du har medlemsfordel. Når den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2024, vil du enkelt og raskt kunne flytte boliglånet ditt til Handelsbanken.

Søknader om lån og finansieringsbevis vil kunne behandles i løpet av minutter i de fleste tilfeller med Handelsbankens nye, digitale selvbetjeningsløsning. Ønsker du i stedet personlig rådgivning, vil det også være tilgjengelig.  

Jeg har fastrente på lånet mitt hos Danske Bank. Hva skjer nå?

Fastrentelånet i Danske Bank kan du beholde som før, og vil ikke kunne overføres til Handelsbanken. Fastrentelån kan innløses.

Dersom renta har økt siden fastrenteavtalen ble inngått, vil det oppstå en underkurs. De som ønsker å gjøre opp lånet med et nytt lån i Handelsbanken, vil eventuelt få nedkvittert lånet med verdien av underkursen.

Du kan ta kontakt med Danske Bank for å få beregnet underkursen. Les mer om hva Danske Bank skriver om over- og underkurs her.

Hva må jeg gjøre for å benytte den nye bankavtalen?

Avtalen med Handelsbanken trer først i kraft 1. januar 2024. Frem til det er medlemstilbudet hos Danske Bank.

Det kommer mer informasjon om hvordan benytte seg av tilbudet ifbm. at avtalen trer i kraft. 

Jeg skal søke om lån nå. Må jeg vente til den nye avtalen er på plass?

Medlemsfordelen hos Handelsbanken vil først være gjeldende fra og med 1. januar 2024, som er datoen avtalen trer i kraft. Frem til denne datoen er det den eksisterende avtalen med Danske Bank som gir medlemsfordel.

Danske Bank har vært tydelige på at banken fortsetter å operere som normalt og at ingenting endres for kundene nå. Du kan benytte Danske Bank frem til avtalen opphører 31. desember 2023, deretter vil medlemsfordelen være tilgjengelig hos Handelsbanken.

Vil ektefelle/samboer kunne benytte medlemsfordelen?

Dersom medlemmet er kunde, kan også ektefelle/samboer benytte tilbudet.

Er bankbyttet et resultat av at Danske Bank trekker seg ut av personmarkedet?

Foreningen har gjennom Akademikerne Pluss hatt pågående anbudsprosess med forhandlinger i lang tid, og det har følgelig ingen sammenheng med Danske Bank sin beslutning.

Du kan lese mer om Danske Banks uttreden av personmarkedet på Danske Banks hjemmesider

Kan jeg beholde bankavtalen med Danske Bank?

Akademikerne Pluss kan ikke garantere for vilkårene i ditt kundeforhold med Danske Bank etter avtalens utløp 31. desember 2023. Frem til denne datoen vil medlemsfordelen du har tilgang til gjennom Akademikerne Pluss være gjeldende.

Hva gjør jeg dersom Danske Bank selger sin privatvirksomhet før den nye avtalen trer i kraft?

Det tar lang tid fra en kjøper er på plass til en faktisk overtakelse av Danske Bank sin private portefølje. Før det skjer, må det godkjennes av myndighetene.

se mer innhold fra kategorien

Medlemsfordeler

Flere artikler du kanskje er interessert i

Medlemsfordeler
Medlemsfordelene til sommerferien
Syden, storby eller hyttetur? Vi har samlet medlemsfordelene du trenger i sommerferien.
Medlemsfordeler
Danske Bank trekker seg ut av det norske privatmarkedet
I dag ble det kjent at Danske Bank ønsker å gå ut av det norske privatmarkedet og jobber nå med å selge virksomheten. Du som medlem trenger ikke å foreta deg noe på nåværende tidspunkt.
Medlemsfordeler
Gavekort på fond er lurt å få og enkelt å gi
Leter du etter den perfekte gaven? Et gavekort på fond vokser i verdi og passer som gave til alle store anledninger. Du som er medlem i Norsk Lektorlag har flere medlemsfordeler i investeringstjeneste...