image-5
Lønn

Lønnsoppgjøret i KS: Lektorlaget sier nei

Et flertall i Akademikerne har sagt ja til meklers forslag til løsning. Norsk Lektorlag har sagt nei og sender forslaget til behandling i sentralstyret.
AVRedaksjonen
24. mai, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Etter tolv timer på overtid, var meklingsresultatet klart i KS. Riksmeklers forslag til løsning i KS-området (alle kommuner og fylker unntatt Oslo) ble akseptert av et flertall av Akademikernes medlemsforeninger. Norsk Lektorlag sa imidlertid nei til forslaget.

– Forslaget fra mekleren gir ikke tilstrekkelig reallønnsvekst, og lønnsetterslepet vil være stort, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

– Nå er det opp til vårt sentralstyre i samråd med fylkeslederne å ta stilling til riksmeklerens forslag, sier Nyhuus.

Den økonomiske rammen, som gjelder for lektorene i de sentrale forhandlingene, ble på 3,84 prosent.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der partene forhandler om både lønn og bestemmelser i hovedtariffavtalen.

Akademikerne jobber for å endre lønnssystemet for lektorene for å løse lektormangelen i norsk skole.

Riksmeklers frist styrer kalenderen

Dersom sentralstyret sier nei, går Lektorlaget ut i streik alene. Dette kan tidligst skje etter fristen som settes hos Riksmekler. Det er andre tidsfrister som gjelder når foreninger streiker alene og ikke som del av hovedsammenslutningen.

– Vi forventet langt bedre lønnsvekst for lektorene etter år med reallønnsnedgang. Dessuten er det fortsatt et stort lønnsetterslep for våre medlemmer. Videre blir prisstigningen antakeligvis høyere enn anslått da vi gikk inn i årets oppgjør. Derfor sa vi nei til riksmeklers forslag, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag kommer tilbake med utfyllende informasjon og eventuelt eget streikeuttak.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kstariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...