image-2
Lønn

Lønnsoppgjøret i KS: Lektorlaget sier nei

Et flertall i Akademikerne har sagt ja til meklers forslag til løsning. Norsk Lektorlag har sagt nei og sender forslaget til behandling i sentralstyret.
AVRedaksjonen
24. mai, 2022

Etter tolv timer på overtid, var meklingsresultatet klart i KS. Riksmeklers forslag til løsning i KS-området (alle kommuner og fylker unntatt Oslo) ble akseptert av et flertall av Akademikernes medlemsforeninger. Norsk Lektorlag sa imidlertid nei til forslaget.

– Forslaget fra mekleren gir ikke tilstrekkelig reallønnsvekst, og lønnsetterslepet vil være stort, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

– Nå er det opp til vårt sentralstyre i samråd med fylkeslederne å ta stilling til riksmeklerens forslag, sier Nyhuus.

Den økonomiske rammen, som gjelder for lektorene i de sentrale forhandlingene, ble på 3,84 prosent.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der partene forhandler om både lønn og bestemmelser i hovedtariffavtalen.

Akademikerne jobber for å endre lønnssystemet for lektorene for å løse lektormangelen i norsk skole.

Riksmeklers frist styrer kalenderen

Dersom sentralstyret sier nei, går Lektorlaget ut i streik alene. Dette kan tidligst skje etter fristen som settes hos Riksmekler. Det er andre tidsfrister som gjelder når foreninger streiker alene og ikke som del av hovedsammenslutningen.

– Vi forventet langt bedre lønnsvekst for lektorene etter år med reallønnsnedgang. Dessuten er det fortsatt et stort lønnsetterslep for våre medlemmer. Videre blir prisstigningen antakeligvis høyere enn anslått da vi gikk inn i årets oppgjør. Derfor sa vi nei til riksmeklers forslag, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag kommer tilbake med utfyllende informasjon og eventuelt eget streikeuttak.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kstariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...