Bilde av Norsk Lektorlags leder Helle Christin Nyhuus foran Bergen katedralskole. Bildet er tatt i august 2022. Fotograf: Marit Hommedal.
Lønn

Lektorlaget varsler tredje streikeuttak

Norsk Lektorlag trapper opp streiken med et tredje uttak ved Byåsen vgs. i Trondheim. – Vi ser oss nødt til å trappe opp streiken. Beklageligvis går dette ut over elevene. Selvfølgelig skulle de som streiker helst ha vært i klasserommet og undervist, sier Helle Christin Nyhuus, leder og streikeleder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
26. august, 2022

Norsk Lektorlag gikk inn i årets lønnsoppgjør med en forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer etter to år med reallønnsnedgang. 

– Alle elever fortjener god undervisningskvalitet. Derfor er det viktig også å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen, og tilbudet fra KS prioriterte ikke denne gruppen. Vi streiker for at elevene skal få beholde lektorer med høy utdanning og erfaring, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus. 

Onsdag 31. august tar 13 medlemmer ved Byåsen vgs. i Trondheim på streikevest. Skolen har rundt 180 ansatte og 900 elever.

– Våre medlemmer føler seg ikke verdsatt. De er glade i jobben og elevene, og skulle helst vært i klasserommene. Denne streiken handler også om at vi vil ha best mulig kvalitet på den utdanningen våre barn og unge får, sier Nyhuus.

Skuffet over KS

Nyhuus er skuffet over at KS ikke har prioritert skolen.

–Vi er skuffet over at vi ikke møter noen forståelse for frustrasjonen våre medlemmer opplever. De har hatt reallønnsnedgang i flere år. Dessuten har lektorer sakket akterut i lønnsutviklingen sammenliknet med andre yrkesgrupper i kommunene med tilsvarende utdanning, sier hun.

Kvalifiserte lektorer og lærere sikrer god fellesskole

Norsk Lektorlag mener KS må bruke lønn som virkemiddel for å beholde gode lektorer og lærere i skolen hvis vi skal klare å gi barn og unge i Norge en god utdanning. 

Tillitsvalgt ved Byåsen vgs. Tove-Mette Sætrum viser til at rundt 20 prosent av de som underviser i videregående, er ikke kvalifiserte til å gjøre det.

–Det holder ikke med festtaler om hvor viktig utdanning er for vår felles fremtid. Kvalifiserte lærere og lektorer bidrar til å sikre fellesskolen, og arbeidsgiver må sette riktig pris på denne kompetansen og sørge for å beholde de med høy utdanning og erfaring i yrket, sier hun.  

Norsk Lektorlag stemte nei til meklingsløsningen i mai og varslet streik 8. juni. 

  • Norsk Lektorlag startet streikeuttak i Bergen 15. august med 10 medlemmer ved Bergen katedralskole.
  • 17. august gikk 20 medlemmer ved Ås vgs. i Viken til streik.

Foto: Marit Hommedal

se mer innhold fra kategorien

Lønn
ksstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Derfor streiker Norsk Lektorlag
Offisielle tall viser klart at lektorenes lønnsnivå er svekket over flere år. Årets oppgjør ga et tilbud som ville gitt en reallønnsnedgang for de fleste av våre medlemmer.
Lønn
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...