image-2
Lektorbladet

Kamp om arbeidstiden i Oslo

Oslo kommune åpnet i meglingen 2018 for partssamtaler som kan føre til at Norsk Lektorlag blir part i arbeidstidsavtalen i skolen. Utdanningsforbundet avviser dette sentralt. På flere skoler der det lokale samarbeidet har fungert godt i årevis, er Lektorlagets tillitsvalgte nå satt på gangen.
AVRedaksjonen
02. april, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag er ikke part i særbestemmelsene om blant annet arbeidstid i Oslo kommune. Det betyr at vi ikke har partsrettigheter i arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet lokalt på skolene.

Grense på 17,5 prosent

Norsk Lektorlag har, sammen med andre Akademiker-foreninger, over 600 medlemmer i undervisningsstillinger i Oslo kommune. Ingen av organisasjonene har vært part i særbestemmelser for skoleverket som er inngått mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune. En 17 år gammel bestemmelse sier at en fagforening må organisere minst 17,5 prosent av gruppen avtalen gjelder for før de kan få partsrettigheter.

Åpning i 2018

– Vi har krevd partsrettigheter siden 2008, men har blitt møtt med skuldertrekk, både fra Oslo kommune og Utdanningsforbundet, forteller Tonje Leborg, forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlag i Oslo kommune.

I tariffoppgjøret i 2018 ble det endelig signalisert en åpning fra Oslo kommune.

– I meglingen i 2018 fikk vi en lovnad om samtaler med sammenslutningene om vilkår for å få en tilsvarende avtale, forteller Leborg.

Oslo kommune skulle i løpet av tariffperioden 2018–2020 invitere
de fire hovedsammenslutningene til samtaler om økt medbestemmelse
for flere organisasjoner.

Stopp i lokalt samarbeid

Erik Graff (bildet) i Akademikerne tok derfor opp dette i PIO-møte (Partene i Oslo kommune) 5. mars. De andre partene ville avvente å kommentere saken til neste møte.

– Parallelt med dette fikk vi tilbakemeldinger fra flere av våre tillitsvalgte
som rapporterte at Utdanningsforbundet sentralt i Oslo hadde gitt beskjed om at Norsk Lektorlag ikke lenger skulle få være med i forhandlingsprosesser lokalt om arbeidstid, forteller Leborg.

Avvist

I neste PIO-møte 2. april møtte Akademikerne total avvisning fra de største hovedsammenslutningene. Det var slett ikke ønskelig å gi fulle partsrettigheter til andre enn de største organisasjonene. Fra arbeidsgiver ble det ikke gitt noen kommentar. De vil melde inn sitt syn på neste PIO-møte 11. juni

– Vi opplever det som en maktdemonstrasjon fra de store organisasjonene når de til og med avviser å diskutere det i partsmøter. Avtalen om 17,5 prosent er gammeldags og utestenger små og mellomstore organisasjoner, og nå er det på høy tid at Oslo kommune som ansvarlig arbeidgiver tar tak i dette, sier generalsekretær i Norsk Lektorlag, Nina Sandborg.

Foto av Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune: Akademikerne.

Artikkelen er publisert i Lektorbladet #2 2019.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbladet
arbeidstidForhandlingsrett Oslotillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbladet
Den skolepolitiske dobbeltkommunikasjonen
Skolen lider under et politisk verdikompromiss mellom den venstreradikale, progressive pedagogikken og den nyliberale markedslogikken.
Lektorbladet
Lektorlaget heller mot venstre
Medlemmene i Norsk Lektorlag stemmer på klima og miljø og på venstresiden. Dette viser en fersk medlemsundersøkelse.
Lektorbladet
Det skoleåret håret mitt ble grått
Som kontaktlærer får man mange vanskelige situasjoner i fanget, og mange av dem er det helt umulig å forberede seg på.