Helle Christin Nyhuus. Bilde.
Foto: Thomas Eckhoff
Om Norsk Lektorlag

Helle Christin Nyhuus gjenvalgt som leder i Lektorlaget

Helle Christin Nyhuus ble gjenvalgt som leder av Norsk Lektorlag under Lektorlagets landsmøte fredag 24. november.
AVRedaksjonen
24. november, 2023

Siste post på programmet på Lektorlagets 18. landsmøte var valg. Nåværende leder Helle Christin Nyhuus ble gjenvalgt for to nye år. Olav Sandanger Myklebust (48 år), Møre og Romsdal, ble valgt som første nestleder, og Karoline Torkildsen (36 år), Oslo, ble valgt som andre nestleder.

– Jeg vil takke for tilliten fra landsmøtet og gleder meg til å fortsette arbeidet for at høy kompetanse skal lønne seg, både for den enkelte, og for samfunnet, sier Nyhuus.

Hun peker på at de tre vedtatte hovedprioriteringen for landsmøteperioden blir førende for Lektorlagets videre arbeid.

Det ble også valgt nytt sentralstyre.

Dette blir det nye sentralstyret:

Leder: Helle Christin Nyhuus (57 år), Buskerud. Ble valgt som første nestleder på landsmøtet i 2017 og som leder i 2021. Har permisjon fra Drammen vgs. Hun var fylkesleder i Buskerud 2016-2020 og fylkesstyremedlem 2013-2016.  

Første nestleder: Olav Sandanger Myklebust (48 år), Møre og Romsdal. Tidligere 2. nestleder 2013–2018 og fylkesleder i Møre og Romsdal 2009–2012 og 2013–2016. Har fra 2008 til 2022 vært plasstillitsvalgt ved Volda videregående skole (med ett år opphold) og har vært hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen fra 2016. Han har deltatt i flere utvalg og komiteer: medlem i delegatkomiteen 2009-2011, leder av Fagpolitisk utvalg 2016–2019 og organisasjonsutvalget. Han er utvalgsmedlem i fagpolitisk utvalg fra 2022.

Andre nestleder: Karoline Torkildsen (36 år), Oslo. Sentralstyremedlem siden 2022. Har fra 2020 vært styremedlem i Oslo fylkeslag. Arbeidsplasstillitsvalgt ved Ullern vgs. siden 2021. Var hovedtillitsvalgt i Oslo kommune fra 2022 til 2023. Torkildsen satt i fagpolitisk utvalg fra 2020 til 2022. Arbeidsplasstillitsvalgt ved Oslo handelsgymnasium fra 2017 til 2020.

Styremedlem: Lin Cathrin Brunborg Anthun (49 år), Vestland. Ble valgt som 1. nestleder på landsmøtet 2021. Tillitsvalgt på Os Gymnas 2012-2021, fylkesstyremedlem (nestleder) i Hordaland/Vestlandet fra 2018. Hovedtillitsvalgt i Hordaland/Vestland fra 2019. Satt i organisasjonsutvalget i 2021. Leder av Fagpolitisk utvalg fra 2022.

Styremedlem: Liv Cathrine Krogh (52 år), Vestfold. Valgt som 3. varamedlem til sentralstyret på landsmøtet i 2021. Fylkesstyremedlem fra 2019, medlem av fagutvalget for norsk fra 2020. Jobber på Universitetet i Sørøst-Norge.

Styremedlem: Knut Kasbo (40 år), Oslo. Tillitsvalgt på Engebråten skole fra 2009. Medlem av fagutvalget for historie 2016–2021. Styremedlem i Oslo Lektorlag 2010–2023. Fungerende fylkesleder annet halvår i 2022.

Styremedlem: Hilde Markussen (61 år), Troms. Sentralstyremedlem etter landsmøtet i 2021. Tillitsvalgt ved Heggen videregående skole 2016-2020. Fylkesleder Troms 2018-2020.

Styremedlem: Leif Johannes Omland (41 år), Rogaland. Ble valgt som 2. varamedlem til sentralstyret på landsmøtet i 2021. Hovedtillitsvalgt i Rogaland fylkeskommune fra 2017. Vara og styremedlem i Rogaland fylkeslag 2015-2019. Vara i Rogaland fylkeslag fra 2023. Tillitsvalgt ved St. Olavs vgs. 2015–2016 og tillitsvalgt ved Akademiet vgs. i Sandnes 2011-2014. Medlem i organisasjonsutvalget i 2016-2017.

Styremedlem: Ane Kristin Rogstad (53 år), Innlandet. Vara i sentralstyret fra 2017 og fast sentralstyremedlem fra 2019. Tillitsvalgt ved Raufoss vgs. 2013-2020, fylkesleder Oppland 2017-2020.

Første varamedlem: Gunnar Nyhammer (60 år), Vestland. Sentralstyremedlem etter Landsmøtet i 2021. Fylkesstyremedlem fra 2022 og vara 2021-2022. Hovedtillitsvalgt i Bergen kommune fra 2021 og plasstillitsvalgt ved Holen Skole fra 2017.

Andre varamedlem: Steinar Timenes (31 år), Østfold. Har vært fast møtende vara i sentralstyret siden 2019, tidligere leder av Lektorstudentene ved Universitetet i Bergen. Timenes underviser og er tillitsvalgt på Glemmen vgs. Tredje varamedlem: Anette Vigrestad (55 år), Rogaland. Plasstillitsvalgt 2007-2021, først ved Time vgs. og så på Vågen vgs. Styremedlem i Rogaland Lektorlag 2014-2019.

Tredje varamedlem: Anette Vigrestad (55 år), Rogaland. Plasstillitsvalgt 2007-2021, først ved Time vgs. og så på Vågen vgs. Styremedlem i Rogaland Lektorlag 2014-2019. 

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag
landsmøte

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Velkommen til Lektorlagets 18. landsmøte
I dag åpnet leder Helle Christin Nyhuus Lektorlagets 18 landsmøte.
Om Norsk Lektorlag
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Om Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlags landsmøtesaker 2023
I slutten av november kommer over 80 delegater til Oslo for å delta på Norsk Lektorlags landsmøte.