Portrettbilde av Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag. Foto: Fartein Rudjord.
Lønn

– Følger man KS’ politikk, blir det aldri lektorenes tur

– Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen synliggjorde i Politisk kvarter i dag at lektorene aldri vil bli prioritert i dagens lønnssystem i kommunesektoren, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
22. september, 2022

Det er mange som har etterlyst kommunesektorens organisasjon KS i debatten om lærerstreiken. I dag stilte styreleder i KS Gunn Marit Helgesen opp i et intervju i Politisk kvarter i NRK Radio.

– KS har sittet helt stille i båten etter hvert som konsekvensene av den langvarige lærerstreiken har kommet til syne, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Helgesen bekreftet i intervjuet at helse- og omsorgsyrkene var høyest prioritert i årets lønnsoppgjør. Hun viser til at dersom kommunene skal klare å konkurrere med sykehusene om helse- og omsorgspersonell, måtte de gjøre noe med helge- og nattilleggene til helsearbeiderne.

«Det var i tråd med det kommunene meldte inn», sa Helgesen i intervjuet.

Kommunene styrer i KS

I KS har kommunene omtrent ni ganger flere årsverk enn fylkeskommunene. Flesteparten av de høyt utdannede lektorene jobber i videregående skole og har derfor fylkeskommunene som arbeidsgiver.

– Helgesen bekrefter at så lenge kommunene legger premissene og de store yrkesgruppene med kortere utdanning prioriteres, når ikke de med høy utdanning frem med sine lønnskrav, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.  

Nyhuus er kraftig provosert over politikernes nedprioritering av skolen.

– Jeg utfordrer spesielt fylkespolitikerne til å besøke sine lokale skoler for å forklare hvorfor de nedprioriterer skolen, og ikke minst forklare hva de mener er en god lærer. Ut fra lønnspolitikken KS fører, vil lønnsutviklingen til våre lektorer fortsette å gå i feil retning, og da vil antall ukvalifiserte undervisere i skolen øke, sier hun.  

Lokale lønnsforhandlinger

Alle andre yrkesgrupper med lang akademisk utdanning i kommunene forhandler lokalt, med et langt bedre resultat.

– Det er ikke uten grunn at Norsk Lektorlag har systemskifte som et hovedkrav inn i lønnsoppgjørene, sier hun.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslokale lønnsforhandlingerstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Norsk Lektorlag trapper opp streiken i Larvik
Norsk Lektorlag har i dag varslet arbeidsgiver og riksmekler at streiken trappes opp med 18 medlemmer ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. – Det er svært beklagelig at KS ikke viser vilje t...
Lønn
Norsk Lektorlag bryter med KS og varsler opptrapping
Det blir ikke flere forhandlingsmøter mellom Norsk Lektorlag og KS i denne omgang. Streiken fortsetter. – Vi har hatt som mål å få til en løsning og unngå tvungen lønnsnemnd. Derfor sa vi i utgangspun...
Lønn
Prosessen hos riksmekler fortsetter
Norsk Lektorlag har vært i møte hos Riksmekler i dag. – For oss er det viktig å være i tydelig dialog om våre primære krav, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.