Portrettbilde av Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag. Foto: Fartein Rudjord.
Lønn

– Følger man KS’ politikk, blir det aldri lektorenes tur

– Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen synliggjorde i Politisk kvarter i dag at lektorene aldri vil bli prioritert i dagens lønnssystem i kommunesektoren, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
22. september, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det er mange som har etterlyst kommunesektorens organisasjon KS i debatten om lærerstreiken. I dag stilte styreleder i KS Gunn Marit Helgesen opp i et intervju i Politisk kvarter i NRK Radio.

– KS har sittet helt stille i båten etter hvert som konsekvensene av den langvarige lærerstreiken har kommet til syne, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Helgesen bekreftet i intervjuet at helse- og omsorgsyrkene var høyest prioritert i årets lønnsoppgjør. Hun viser til at dersom kommunene skal klare å konkurrere med sykehusene om helse- og omsorgspersonell, måtte de gjøre noe med helge- og nattilleggene til helsearbeiderne.

«Det var i tråd med det kommunene meldte inn», sa Helgesen i intervjuet.

Kommunene styrer i KS

I KS har kommunene omtrent ni ganger flere årsverk enn fylkeskommunene. Flesteparten av de høyt utdannede lektorene jobber i videregående skole og har derfor fylkeskommunene som arbeidsgiver.

– Helgesen bekrefter at så lenge kommunene legger premissene og de store yrkesgruppene med kortere utdanning prioriteres, når ikke de med høy utdanning frem med sine lønnskrav, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.  

Nyhuus er kraftig provosert over politikernes nedprioritering av skolen.

– Jeg utfordrer spesielt fylkespolitikerne til å besøke sine lokale skoler for å forklare hvorfor de nedprioriterer skolen, og ikke minst forklare hva de mener er en god lærer. Ut fra lønnspolitikken KS fører, vil lønnsutviklingen til våre lektorer fortsette å gå i feil retning, og da vil antall ukvalifiserte undervisere i skolen øke, sier hun.  

Lokale lønnsforhandlinger

Alle andre yrkesgrupper med lang akademisk utdanning i kommunene forhandler lokalt, med et langt bedre resultat.

– Det er ikke uten grunn at Norsk Lektorlag har systemskifte som et hovedkrav inn i lønnsoppgjørene, sier hun.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslokale lønnsforhandlingerstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...