image-1
Medlemsfordeler

Du kan spare tusenlapper på forsikring

Nå får du 5 prosent samlerabatt i tillegg til 30 prosent medlemsrabatt på private skadeforsikringer hos Storebrand. Hvis du bestiller disse på nett, får du også 10 prosent nettrabatt!
AVRedaksjonen
03. februar, 2023

Som medlem av Norsk Lektorlag har du allerede tilgang til gode priser og betingelser på forsikring hos Storebrand. Du har gode vilkår på kollektive forsikringer og 30 prosent medlemsrabatt på private skadeforsikringer. Bestiller du privat skadeforsikring på nett, får du også 10 prosent nettrabatt.

Nå blir denne medlemsfordelen enda bedre ved at du får 5 prosent samlerabatt om du samler tre eller flere av dine forsikringer hos Storebrand.

Sara sparer over 5000 kroner

For å illustrere hva man kan spare, kan vi bruke frost- og vannskader som eksempel: Vinteren kan føre til frost- og vannskader i både hus og ferieboliger. Store nedbørsmengder i form av regn eller snø, snøsmelting og kuldegrader om hverandre gjør at det er mye å passe på.

VI bruker et fiktivt medlem, Sara, som eksempel: Sara er medlem av Norsk Lektorlag. Hun eier en enebolig sentralt på Østlandet, hvor hun bor med familien sin på fire personer. I tillegg har de en hytte på fjellet.

Skulle Sara betalt full pris for sine vannskadeforsikringer, ville hun betalt rundt 15.000 kroner. Med medlemsrabatten på 30 prosent, nettbestillingsrabatten på 10 prosent og samlerabatten på 5 prosent betaler hun 9545,75 kroner.

Takket være medlemsfordelen sparer Sara 5420,25 kroner i året!

Sara er en fiktiv person som representerer medlemsmassen. Regnestykkene som viser hvor mye Sara sparer, er kun ment som eksempler.

Hvilke forsikringer bør du ha, og hva dekker de?

Husforsikring/boligforsikring:

Husforsikring kalles også boligforsikring eller villaforsikring. Alle som bor i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus bør ha en husforsikring. Eier du leilighet i sameie eller borettslag, er det som regel sameiets eller borettslagets forsikring som skal dekke bygget. Avhengig av vilkårene, vil en husforsikring dekke skader på selve bygningen ved frost- og vannskader.

Som medlem av Norsk Lektorlag får du 30 prosent medlemsrabatt på husforsikring hos Storebrand. Kjøper du forsikringen på nett, får du dessuten 10 prosent nettbestillingsrabatt. Inngår denne som en av tre eller flere forsikringer, får du i tillegg 5 prosent samlerabatt.

Full pris for Saras husforsikring ville ligget på rundt 10.000 kroner i året, men medlemsrabattene sørger for at hun betaler kun 5850 kroner i året.

I Saras tilfelle gjør rabattene at hun sparer 4150 kroner i året på husforsikring.

Innboforsikring:

Innboforsikringen dekker tingene du eier, som møbler, klær, kontanter og andre ting man oppbevarer hjemme. Innboforsikring bør man ha uavhengig om man eier eller leier, og uansett om man bor i hus eller leilighet. Når det gjelder vannskader som følge av frosne rør, er gjenstander som oppbevares i kjeller og garasje særlig utsatt. Hos Storebrand har du som medlem tilgang på gode priser og betingelser på innboforsikring, da dette er en kollektiv forsikring som Norsk Lektorlag gjennom Akademikerne pluss har forhandlet frem på vegne av medlemmene. Siden den ikke er en privat skadeforsikring, er det ikke 30 prosent medlemsrabatt på denne, men forsikringen teller med for å oppnå samlerabatt på 5 prosent.

Sara betaler kun 1466 kroner i året for sin kollektive innboforsikring.

Med en forsikringssum på 1.500.000 kroner i prissone 2 (Viken), er dette en gunstig pris som hun vanskelig hadde oppnådd uten Akademikerne pluss til å forhandle for seg. 

For deg som har hytte: Hytteforsikring:

Eier du hytte, bør du vurdere hytteforsikring. Hytteforsikring dekker vanligvis vann- og rørskader, eller skader som følge av styrtregn. Storebrands Hytteforsikring dekker dessuten dokumenterte utgifter til tining eller annen tilrettelegging med inntil 50.000 kroner, dersom utvendig vann- eller avløpsledning er frosset og ikke kan brukes.

Dette er en privat skadeforsikring, hvor du som medlem av Norsk Lektorlag får 30 prosent medlemsrabatt hos Storebrand. Kjøper du forsikringen på nett, får du dessuten 10 prosent nettbestillingsrabatt. Inngår denne som en av tre eller flere forsikringer, får du i tillegg 5 prosent samlerabatt.

Fullpris for Saras hytteforsikring ville vært 3500 kroner i året. Siden dette er hennes tredje forsikring hos Storebrand og også denne er kjøpt på nett, oppnår hun full pott på medlemsrabatter: medlemsrabatt, samlerabatt og nettbestillingsrabatt.

Derfor betaler Sara 2094,75 kroner for hytteforsikringen og sparer 1405,25 kroner i året.

Hvordan unngå vannskader i hjemmet ditt:

1. Steng av vannet når du reiser bort

Selv om varmen står på, kan det oppstå strømbrudd eller andre feil. Stenger du vannet, unngår du også unødvendig bekymring over at vannet skal fryse.

2. Finn ut hvor gamle rørene i huset ditt er

Jo eldre boligen din er, dess større er risikoen for at rørene er i dårlig stand. Rør fra 1950- og 70-tallet er for eksempel mer utsatt for frost. Alle rør som er eldre, bør sjekkes eller erstattes.

3. Rens takrenner for greiner og løv

Det samler seg fort rusk i takrenner. Blir takrennene helt tette, kan det føre til det samler seg vann som kan skade bygningen.

4. Sjekk utendørs sluk, som ved kjellerinngang

Vær spesielt oppmerksom på sluk ved kjellerinnganger, som ligger lavt i terrenget. Pipler det vann opp fra sluket utenfor kjellerdøra, kan det i verste fall sive over terskelen og inn i kjelleren.

5. Monter en tilbakeslagsventil

Hvis boligen din er eldre og/eller ligger lavt i terrenget, kan det være lurt å sjekke om du bør montere en tilbakeslagsventil. En tilbakeslagsventil beskytter huset mot at vann trenger inn i kjelleren gjennom sluk og andre avløp.

se mer innhold fra kategorien

Medlemsfordeler

Flere artikler du kanskje er interessert i

Medlemsfordeler
Fornøyde kunder hos Handelsbanken
I juni ble det klart at Handelsbanken blir ny medlemsbank fra 1. januar 2024. Avtalen skal gi deg som er medlem i Lektorlaget tilgang til konkurransedyktige bankbetingelser. Handelsbanken har blant la...
Medlemsfordeler
Verdien av medlemskap
Lektorlaget jobber for dine interesser i arbeidslivet. For å gjøre livet bedre også utenfor arbeidslivet, har vi gode økonomiske medlemsfordeler som du kan spare penger på.
Medlemsfordeler
Ny medlemsfordel: Gratis advokat
Gjennom fagforeningen får du hjelp og rådgivning innenfor arbeidsrettslige saker. Nå får du gjennom Akademikerne Pluss tre timer gratis skriftlig og muntlig rådgivning om andre temaer.