image-3
Lønn

Derfor lønner lokale forhandlinger seg

Nå starter lokale forhandlinger i staten. Se video der medlemmer i Akademikerne forteller hvorfor lokale forhandlinger er smart.
AVRedaksjonen
31. august, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lokale lønnsforhandlinger verdsetter utdanning. Det bidrar til solide kompetansemiljøer i staten slik at vi får gode offentlige tjenester.

Norsk Lektorlag er gjennom forhandlingssammenlutningen Akademikerne Stat en selvstendig part i Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA) i staten.

Medlemmer som er alene som medlem av Norsk Lektorlag på sin arbeidsplass og som har behov for ivaretakelse ved lokale lønnsforhandlinger kan kontakte sekretariatet.  Marianne Lindmark Pedersen i sekretariatet er Norsk Lektorlags representant i Akademikerne stat.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lokale lønnsforhandlinger

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...