image-8
Nyheter

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

- Staten ønsker ikke å forhandle. Dermed er det brudd i årets lønnsforhandlinger. I motsetning til KS, har staten ikke fremmet tallfestede økonomiske krav. Dette er stikk i strid med hva partene forpliktet seg til i Holden III-utvalget, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
30. april, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Samtlige fire arbeidstakerorganisasjoner fremmet i går tallfestede økonomiske krav i årets hovedtariffoppgjør i staten. I motsetning til hva som var lovet, tallfestet ikke staten sitt krav i dag. Dermed blir det brudd i forhandlingene.

– Jeg er svært skuffet over statens mangel på forhandlingsvilje. I Holden III-utvalget var partene enige om av det var viktig å ta ansvar og forhandle seg frem til løsninger uten mekling. Ved første anledning bryter staten denne enigheten. Det er alvorlig, sier Ringsrød.

Hun er overrasket over at en regjering som er opptatt av å redusere omfanget av tidstyver i staten, bevisst styrer inn i en så tidkrevende prosess som det en mekling er.

Akademikerne har krevd et nytt lønns- og forhandlingssystem i staten med mer lokal lønnsdannelse. Dette er viktig for at staten skal kunne rekruttere og beholde den arbeidskraften som er nødvendig for å kunne gi innbyggerne gode velferdstjenester.

Videre har Akademikerne krevd en pott på 3,2 prosent til lokale kollektive forhandlinger per 1. mai. Inkludert overheng og glidning er den økonomiske rammen på 3,5 prosent. Det tilsvarer statsbudsjettets anslag for årets lønnsvekst.

– Vi har et ansvarlig krav, med en god profil. Jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte statlige virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode velferdstjenester, sier Ringsrød.

Meklingen vil trolig starte 5. mai og skal være sluttført i løpet av 25. mai.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Velkommen til Lektorlagets 18. landsmøte
I dag åpnet leder Helle Christin Nyhuus Lektorlagets 18 landsmøte.
Nyheter
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Nyheter
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.