image-8
Lønn

Akademikerne: Lektorene og lærerne har rett til å streike

- Streik er et kraftig og legitimt virkemiddel som noen ganger er nødvendig å bruke, sier konstituert leder i Akademikerne.
AVRedaksjonen
02. september, 2022

Akademikerne er bekymret for lønnsutviklingen til undervisningspersonell, og rekrutteringsproblemene det fører til i skolen. 

– Kompetanse skal lønne seg, slår konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg fast.

Derfor mener Akademikerne at lektorene må få forhandle lønn kollektivt og lokalt på hver enkelt arbeidsplass, på sammen måte som Akademikernes andre yrkesgrupper. 

– Å gå til konflikt er en av flere måter å oppnå bedre lønn og arbeidsvilkår i tariffoppgjørene.

Foto: Thomas Eckhoff/Akademikerne

se mer innhold fra kategorien

Lønn
akademikernestreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Streikeklare i Trondheim
På Byåsen videregående skole hadde 13 lektorlagsmedlemmer sin første streikedag i dag. – KS anerkjenner ikke betydningen av fagkompetanse i skolen, så derfor er vi i denne situasjonen. Vi er klare til...
Lønn
Lektorlaget varsler tredje streikeuttak
Norsk Lektorlag trapper opp streiken med et tredje uttak ved Byåsen vgs. i Trondheim. – Vi ser oss nødt til å trappe opp streiken. Beklageligvis går dette ut over elevene. Selvfølgelig skulle de som s...
Lønn
Derfor streiker Norsk Lektorlag
Offisielle tall viser klart at lektorenes lønnsnivå er svekket over flere år. Årets oppgjør ga et tilbud som ville gitt en reallønnsnedgang for de fleste av våre medlemmer.