image-10
Lønn

Akademikerne: Lektorene og lærerne har rett til å streike

- Streik er et kraftig og legitimt virkemiddel som noen ganger er nødvendig å bruke, sier konstituert leder i Akademikerne.
AVRedaksjonen
02. september, 2022

Akademikerne er bekymret for lønnsutviklingen til undervisningspersonell, og rekrutteringsproblemene det fører til i skolen. 

– Kompetanse skal lønne seg, slår konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg fast.

Derfor mener Akademikerne at lektorene må få forhandle lønn kollektivt og lokalt på hver enkelt arbeidsplass, på sammen måte som Akademikernes andre yrkesgrupper. 

– Å gå til konflikt er en av flere måter å oppnå bedre lønn og arbeidsvilkår i tariffoppgjørene.

Foto: Thomas Eckhoff/Akademikerne

se mer innhold fra kategorien

Lønn
akademikernestreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...