image-6
Nyheter

Akademikerne krever lokale forhandlinger for lektorene

Lektorene i videregående skole har hatt en klart dårligere lønnsutvikling enn andre grupper etter at kommunene overtok forhandlingsansvaret. - Vi prioriterer derfor lektorene i år, og krever at lønnsoppgjøret gjennomføres som lokale forhandlinger ute i fylkene og kommunene. Dette er viktig for å sikre kvaliteten i norsk skole, sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne kommune.
AVRedaksjonen
18. april, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 ?? 

– Årets lønnsoppgjør i kommunal sektor blir moderat. Da må vi tørre å prioritere. Vi må bruke lønnsmidlene ute på den enkelte arbeidsplass der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Denne profilen er i tråd med oppgjøret i privat sektor, sier Kvam.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at lektorene har hatt en klart dårligere lønns-utvikling enn andre grupper siden forhandlingsansvaret for skoleverket ble flyttet fra staten til kommunene. Siden 2004 har lektorenes mindrelønnsutvikling vært på 7,2 prosentpoeng ift. andre utdanningsgrupper med sentrale forhandlinger i KS, og 13,9 prosentpoeng ift. funksjonærene i industrien. Forskjellen mellom lektorer og funksjonærer er nå på 250.000 kroner i året i gjennomsnitt og har økt med mer enn 100.000 siden 2004.

– Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. For oss er det alvorlig når kanskje den viktigste gruppen i norsk skole blir hengende så langt etter. Dette får store konsekvenser for rekrutte-ringen til lektoryrket, og dermed for kvaliteten i skolen. Hele samfunnet taper når skolen ikke er god nok, og jeg forventer at KS er seg sitt ansvar bevisst, sier Kvam.

Norsk Lektorlag forventer at man i årets oppgjør kan få tatt igjen noe av dette etterslepet på rundt kr. 40 000,-

– Et anstendig resultat i årets oppgjør er en viktig forutsetning for å beholde godt utdannede lektorer i skolen og sikre rekrutteringen til lektoryrket, sier Jon Sand, forhandlingsansvarlig for kommunal sektor i Norsk Lektorlag.

For Akademikernes øvrige medlemmer gjennomføres årets oppgjør som lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune uten en sentralt fastsatt ramme.

Partene tar sikte på å komme frem til en forhandlingsløsning innen fristen, tirsdag 30.april kl.24.00.

Nøkkeltall om lønnsoppgjøret i kommunalt tariffområde (KS):

  • Antall årsverk (1.12.12): 325.794
  • Antall ansatte (1.12.12): 414.623
  • Gjennomsnittslønn (1.12.12): 441.348,-
  • Samlet lønnsmasse (1.12.12): 144 milliarder
  • Overheng (til 2013) 2,47 %

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Nyheter
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...