image-8
Nyheter

Akademikerne krever lokale forhandlinger for lektorene

Lektorene i videregående skole har hatt en klart dårligere lønnsutvikling enn andre grupper etter at kommunene overtok forhandlingsansvaret. - Vi prioriterer derfor lektorene i år, og krever at lønnsoppgjøret gjennomføres som lokale forhandlinger ute i fylkene og kommunene. Dette er viktig for å sikre kvaliteten i norsk skole, sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne kommune.
AVRedaksjonen
18. april, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 ?? 

– Årets lønnsoppgjør i kommunal sektor blir moderat. Da må vi tørre å prioritere. Vi må bruke lønnsmidlene ute på den enkelte arbeidsplass der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Denne profilen er i tråd med oppgjøret i privat sektor, sier Kvam.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at lektorene har hatt en klart dårligere lønns-utvikling enn andre grupper siden forhandlingsansvaret for skoleverket ble flyttet fra staten til kommunene. Siden 2004 har lektorenes mindrelønnsutvikling vært på 7,2 prosentpoeng ift. andre utdanningsgrupper med sentrale forhandlinger i KS, og 13,9 prosentpoeng ift. funksjonærene i industrien. Forskjellen mellom lektorer og funksjonærer er nå på 250.000 kroner i året i gjennomsnitt og har økt med mer enn 100.000 siden 2004.

– Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. For oss er det alvorlig når kanskje den viktigste gruppen i norsk skole blir hengende så langt etter. Dette får store konsekvenser for rekrutte-ringen til lektoryrket, og dermed for kvaliteten i skolen. Hele samfunnet taper når skolen ikke er god nok, og jeg forventer at KS er seg sitt ansvar bevisst, sier Kvam.

Norsk Lektorlag forventer at man i årets oppgjør kan få tatt igjen noe av dette etterslepet på rundt kr. 40 000,-

– Et anstendig resultat i årets oppgjør er en viktig forutsetning for å beholde godt utdannede lektorer i skolen og sikre rekrutteringen til lektoryrket, sier Jon Sand, forhandlingsansvarlig for kommunal sektor i Norsk Lektorlag.

For Akademikernes øvrige medlemmer gjennomføres årets oppgjør som lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune uten en sentralt fastsatt ramme.

Partene tar sikte på å komme frem til en forhandlingsløsning innen fristen, tirsdag 30.april kl.24.00.

Nøkkeltall om lønnsoppgjøret i kommunalt tariffområde (KS):

  • Antall årsverk (1.12.12): 325.794
  • Antall ansatte (1.12.12): 414.623
  • Gjennomsnittslønn (1.12.12): 441.348,-
  • Samlet lønnsmasse (1.12.12): 144 milliarder
  • Overheng (til 2013) 2,47 %

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Bli med på Norsk Lektorlags 25-årsjubileum
Hvorfor ble Norsk Lektorlag stiftet? Hva har vært de viktigste kampsakene? Hva har gitt grunnlag for vekst? Meld deg på årets lektorkonferanse – vi skal feire Norsk Lektorlags 25-årsjubileum og benytt...
Nyheter
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Nyheter
Tonje Leborg gjenvalgt som leder i Akademikerne kommune
- Jeg er veldig glad og takknemlig for å bli valgt til en ny periode som leder for Akademikerne kommune, sier Norsk Lektorlags Tonje Leborg.