image-5
Nyheter

Akademikerne krever lokale forhandlinger for lektorene

Lektorene i videregående skole har hatt en klart dårligere lønnsutvikling enn andre grupper etter at kommunene overtok forhandlingsansvaret. - Vi prioriterer derfor lektorene i år, og krever at lønnsoppgjøret gjennomføres som lokale forhandlinger ute i fylkene og kommunene. Dette er viktig for å sikre kvaliteten i norsk skole, sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne kommune.
AVRedaksjonen
18. april, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 ?? 

– Årets lønnsoppgjør i kommunal sektor blir moderat. Da må vi tørre å prioritere. Vi må bruke lønnsmidlene ute på den enkelte arbeidsplass der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Denne profilen er i tråd med oppgjøret i privat sektor, sier Kvam.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at lektorene har hatt en klart dårligere lønns-utvikling enn andre grupper siden forhandlingsansvaret for skoleverket ble flyttet fra staten til kommunene. Siden 2004 har lektorenes mindrelønnsutvikling vært på 7,2 prosentpoeng ift. andre utdanningsgrupper med sentrale forhandlinger i KS, og 13,9 prosentpoeng ift. funksjonærene i industrien. Forskjellen mellom lektorer og funksjonærer er nå på 250.000 kroner i året i gjennomsnitt og har økt med mer enn 100.000 siden 2004.

– Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. For oss er det alvorlig når kanskje den viktigste gruppen i norsk skole blir hengende så langt etter. Dette får store konsekvenser for rekrutte-ringen til lektoryrket, og dermed for kvaliteten i skolen. Hele samfunnet taper når skolen ikke er god nok, og jeg forventer at KS er seg sitt ansvar bevisst, sier Kvam.

Norsk Lektorlag forventer at man i årets oppgjør kan få tatt igjen noe av dette etterslepet på rundt kr. 40 000,-

– Et anstendig resultat i årets oppgjør er en viktig forutsetning for å beholde godt utdannede lektorer i skolen og sikre rekrutteringen til lektoryrket, sier Jon Sand, forhandlingsansvarlig for kommunal sektor i Norsk Lektorlag.

For Akademikernes øvrige medlemmer gjennomføres årets oppgjør som lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune uten en sentralt fastsatt ramme.

Partene tar sikte på å komme frem til en forhandlingsløsning innen fristen, tirsdag 30.april kl.24.00.

Nøkkeltall om lønnsoppgjøret i kommunalt tariffområde (KS):

  • Antall årsverk (1.12.12): 325.794
  • Antall ansatte (1.12.12): 414.623
  • Gjennomsnittslønn (1.12.12): 441.348,-
  • Samlet lønnsmasse (1.12.12): 144 milliarder
  • Overheng (til 2013) 2,47 %

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Nyheter
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Nyheter
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.