image-9
Lønn

Akademikerne kommune krever solid reallønnsvekst

Akademikerne krever solid reallønnsvekst for sine 27 000 medlemmer i kommunesektoren. Det er et stort behov for høyt utdannede fagpersoner i Kommune-Norge og et godt arbeidsmarked for medlemmene.
AVRedaksjonen
06. april, 2022

Onsdag kl. 14 startet hovedoppgjøret i kommunesektoren. – Det er på tide med reallønnsvekst for våre medlemmer etter å ha opplevd reallønnsnedgang og svekket konkurransekraft de siste årene, sier Tonje Leborg som leder Akademikerne Kommune. 

Leder av Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus påpeker at lektorlagets medlemmer har fått en reallønnsnedgang de siste årene.  

– Det er hyggelig med en klapp på skulderen, men i år må kommuner og fylkeskommuner bruke lønn som virkemiddel for å vise i praksis hvor viktige lektorer er for å opprettholde og utvikle Norge som en kunnskapsnasjon, sier hun. 

Konkurransedyktig lønn 

Akademikerne mener at lønns- og forhandlingssystemet må kunne bidra til å løse virksomhetenes kompetansebehov. 

– For å møte fremtidige behov og utfordringer, må lønnen i kommunal sektor være konkurransedyktig. Med en økning i sysselsettingen og samtidig en markert nedgang i arbeidsledigheten siste året bør også kommunene kunne tiltrekke seg og beholde arbeidskraft med riktig kompetanse, sier Leborg. 

Stort behov for fagpersoner med høy utdanning 

I år igjen danner usikre økonomiske utsikter bakteppet til forhandlingene. Norge står også overfor en historisk tilstrømming av flyktninger som følge av Russlands invasjon i Ukraina. I tillegg står offentlig sektor overfor kontinuerlige omstillinger på grunn av blant annet klimaendringene, digitalisering og tillitsreform.  

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anslått prisveksten for inneværende år til 3,3 %. Tallet ble oppjustert som følge av krigen. 

– Norsk økonomi går godt. I tillegg står vi overfor store kompetansebehov i kommunene. Kombinert med høye priser er det både rom og behov for et godt lønnsoppgjør, for å sikre og forbedre konkurransekraften overfor privat sektor, sier lederen for Akademikerne kommune. 

Krever lokale kollektive forhandlinger for lektorene  

Av Akademikernes medlemmer i kommunesektoren er det kun undervisningspersonale som ikke har kollektive lokale forhandlinger. Dette ønsker Akademikerne å gjøre noe med, sier Tonje Leborg:  

–Vi vet at høy lektortetthet på en skole spiller en avgjørende rolle for elevenes faglige prestasjoner. For at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass for de med mastergrad, blir lønn et viktig virkemiddel. Lektorene må opp til et lønnsnivå på linje med andre kommunalt ansatte med høyere akademisk utdannelse.  

For å sikre dette, krever Akademikerne at også kommunalt ansatte lektorer får et system med kollektive lokale lønnsforhandlinger, slik resten av medlemmene har.  

– Lokalt handlingsrom, lokal råderett og lønn som personalpolitisk virkemiddel vil bidra til å minske de geografiske forskjellene i andel lærere med godkjent utdanning og dermed sikre faglig undervisning for alle elever. 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kstariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.