image-9

Studentmedlemskap

Studentmedlemskap er gratis hele studetiden!

Er du student på lektorutdanning eller PPU? Studentmedlemskap i Norsk Lektorlag er gratis hele studietiden!

Når du kommer ut i arbeid som nyutdannet, er også det første året som ordinært medlem gratis.

Meld deg inn i Norsk Lektorlag her! (lenke)

Medlemsfordeler og egen studentorganisasjon

Som studentmedlem får du tilgang på alle de samme medlemsfordelene som andre lektorlagsmedlemmer, utenom juridisk bistand. Du kan benytte deg av våre gode medlemsavtaler, og du kan få svar på dine spørsmål om for eksempel lønn og arbeidskontrakt.

I tillegg blir du medlem av vår studentorganisasjon Lektorstudentene, som har studentlag ved mange av landets universiteter og høyskoler. Studentlagene arrangerer kurs og arrangementer på ditt studiested som er gratis for alle studentmedlemmer.

Lektorstudentene gir deg:

  • Gratis og uforpliktende medlemskap hele studietiden
  • En studentorganisasjon spesielt for masterstudenter og studenter på lektorutdanningen og PPU
  • Tilbud om gratis faglig-sosiale studentarrangementer
  • Lektorbladet, fagblad for lektorer
  • Gode bank- og forsikringstilbud.