image-1

Lektorstudentene

Lektorstudentene er Norsk Lektorlags studentorganisasjon.

Studentlag over hele landet

Lektorstudentene har lokale studentlag ved flere av landets universiteter og høyskoler som tilbyr lektorutdanning og PPU, fra Tromsø i nord til Stavanger i sør. Når du som student melder deg inn i Norsk Lektorlag blir du samtidig medlem av studentlaget ved ditt studiested.

Studentlagene lager faglige og sosiale arrangementer for sine medlemmer, for å samle lektorstudenter og bygge felles lektoridentitet på studiet. Under finner du kontaktinformasjon til lederne av de ulike studentlagene.

Hvis du ønsker å starte et nytt studentlag kan du ta kontakt med vår studenrådgiver Roger Johnsen. Tlf. 416 75 224 / rj@norsklektorlag.no

Lektorstudentene ved UiT

Lektorstudentene ved UiT

Leder: Anne Marie Brunborg

Lektorstudentene ved NTNU

Lektorstudentene ved NTNU

Leder: Malin Wallstad

Lektorstudentene ved UiB

Lektorstudentene ved UiB

Leder: Andreas Halvorsrud

Lektorstudentene ved UiS

Lektorstudentene ved UiS

Kontaktperson: Roger Johnsen (sekretariatet)

Lektorstudentene ved MF

Lektorstudentene ved MF

Leder: Natalie Woldengen

Lektorstudentene ved NMBU

Lektorstudentene ved NMBU

Kontaktperson: Roger Johnsen (sekretariatet)

Lektorstudentene ved UiO

Lektorstudentene ved UiO

Leder: Henriette Haugen Hoffmann