image-8

Lektorstudentene

Lektorstudentene er Norsk Lektorlags studentorganisasjon.

Studentlag over hele landet

Lektorstudentene har lokale studentlag ved flere av landets universiteter og høyskoler som tilbyr lektorutdanning og PPU, fra Tromsø i nord til Stavanger i sør. Når du som student melder deg inn i Norsk Lektorlag blir du samtidig medlem av studentlaget ved ditt studiested.

Studentlagene lager faglige og sosiale arrangementer for sine medlemmer, for å samle lektorstudenter og bygge felles lektoridentitet på studiet. Under finner du kontaktinformasjon til lederne av de ulike studentlagene.

Hvis du ønsker å starte et nytt studentlag, kan du ta kontakt med sekretariatet på tlf.  24 15 50 00 eller epost post@norsklektorlag.no

Nasjonalt styre

Lektorstudentene har et nasjonalt styre som består av de til enhver tid valgte lederne av studentlagene på de ulike studiestedene. Lektorstudentenes årsmøte velger leder og nestleder av nasjonalt styre. Leder av Lektorstudentene for 2024-25 er Natalie Woldengen. Nestleder er Anne Aurora Ekeland Bjørkly.

Lektorstudentene ved UiT

Lektorstudentene ved UiT

Leder: Sander Tandle Ringstad

Lektorstudentene ved NTNU

Lektorstudentene ved NTNU

Leder: Veronica Lone

Lektorstudentene ved UiB

Lektorstudentene ved UiB

Leder: Anne Aurora Ekeland Bjørkly

Lektorstudentene ved UiS

Lektorstudentene ved UiS

Leder: Daniel Kristiansen

Lektorstudentene ved MF

Lektorstudentene ved MF

Leder: Natalie Woldengen

Lektorstudentene ved NMBU

Lektorstudentene ved NMBU

Kontakt sekretariatet

Lektorstudentene ved UiO

Lektorstudentene ved UiO

Leder: Henriette Haugen Hoffmann