image-9
Juridisk talt

Gravid på jobbintervju

Det er diskriminering hvis du får spørsmål om graviditet eller permisjon på jobbintervjuet.
AVNina Sandborg
09. juni, 2017

Så tydelig beskriver Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) forbudet mot at det ved ansettelse innhentes opplysninger om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn.

Forbudt
Det er også ulovlig å undersøke om arbeidssøkerens ektefelle/partner er gravid eller har planer om å få barn. Vi fikk nylig en henvendelse fra en ung kvinne som var bekymret før hun skulle til intervju. Hun var 18 uker på vei og lurte på om hun burde si fra om dette under intervjuet.

Det er viktig å være i faste ansettelsesforhold i etableringsfasen nettopp fordi vårt samfunn gjennom de rettigheter man da har, bidrar til trygge rammer for en familie i vekst. Den enkelte står svakt i en situasjon hvor man føler på at det blir vanskelig for arbeidsgiver hvis man er gravid. Arbeidsgiver har tross alt mulighet til å løse de praktiske konsekvensene på forskjellige måter, mens den enkelte som skulle miste mulighet til fast stilling, eller en ny og bedre jobb, ikke har andre alternativer og personlig må bære kostnaden.

Debatt om tillit
Med jevne mellomrom debatteres det hvorvidt en jobbsøker bør være åpen om familieplanlegging eller ikke. Dette er et vanskelig dilemma, og her går det nok et skille mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Vil det oppleves som et tillitsbrudd hvis jeg ikke sier det som det er? Vil jeg ikke få jobben hvis jeg forteller? Heldigvis har demokratiet tatt et tydelig standpunkt: det er ikke tillatt for de som ansetter, å legge vekt på hvorvidt arbeidssøkere driver familieplanlegging. Dersom du ikke får jobben fordi du er gravid eller skal ut i foreldrepermisjon, vil dette mest sannsynlig være i strid med likestillingsloven.

Informere selv?
Hvis du selv ønsker å informere arbeidsgiver, så kan du selvfølgelig det, men du risikerer at det påvirker arbeidsgivers beslutning om hvem som tilbys jobben.

Dét at man under et jobbintervju kommer inn på temaet familieplanlegging, gjør at man ikke kan utelukke at det vektlegges i den videre utvelgelsen, men det kan være vanskelig å bevise. Derfor er det like greit å holde seg unna temaet.

Bevisbyrde
Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted. En påstand om diskriminering er ikke nok til å konkludere med at det er «grunn til å tro» at diskriminering har skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Få hjelp
Både fagforeningen og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kan hjelpe deg om du er utsatt for diskriminering. Du kan se LDOs nettsider for mer informasjon, eller kontakt Norsk Lektorlags sekretariat. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, som for eksempel e-poster, SMS-er eller vitner. Man kan klage en sak inn for LDO, som kan gi en uttalelse på om det har skjedd et lovbrudd. I mange tilfeller vil partene rette seg etter en slik uttalelse. Hvis en part er uenig i ombudets uttalelse, kan den påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Likestillingsloven
§ 18 Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelse

En arbeidsgiver må ikke i ansettelsesprosessen, herunder under intervju eller på annen måte, innhente opplysninger om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn.

§ 27 Bevisbyrde

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis

  1. det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og
  2. den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted.

Dette gjelder ved påståtte brudd på bestemmelsen i kapittel 2 og §§ 17, 18, 20 og 21.

Denne spalten er publisert i Lektorbladet #3 2017.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
ansettelse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Juridisk talt
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.