Yrkesskade

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Yrkesskade
SVAR:

Når du er på jobb, er du yrkesskadeforsikret. Som student i praksis vil du derfor være dekket av skolens yrkesskadeforsikring, på samme måte som om du var ansatt. Du vil også være dekket av NAVs særregler om yrkesskade. Når du er «vanlig» student på lesesalen, er du ikke dekket av yrkesskadeforsikring. 

Fra 1. mars 2020 ble COVID-19 (korona) med alvorlige komplikasjoner lagt til listen av sykdommer som er omfattet av yrkesskadeforsikringen. Norsk Lektorlag har fått bekreftet av Arbeids- og sosialdepartementet at dette kan gjelde smitte i undervisningssituasjon. Les mer om det her: Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte (artikkel) At du er dekket av yrkesskadeforsikring gjør at du kan få erstatning for blant

Les mer

Mest leste artikler