Medbestemmelse

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Tillitsvalgtarbeid

SVAR:

Medbestemmelsesutvalg (MBU) i skolene skal ha seks medlemmer, hvorav to skal være fra det pedagogiske personalet. Det er bare organisasjoner som representerer over 20 prosent av undervisningspersonalet ved den enkelte skole som kan velges inn i medbestemmelsesutvalgene.

Dersom Norsk Lektorlag organiserer mer enn 20 prosent av undervisningspersonalet ved din skole, kan du som tillitsvalgt be om å få en av plassene for pedagogisk personale i MBU.

Les mer