Advarsel

Kreves det at advarsler er gitt før arbeidsgiveren kan si opp en ansatt?

JUNI, 2020

SVAR:

Det er ikke et krav om at arbeidstakeren må ha fått én eller flere advarsler før arbeidsgiver kan gå til oppsigelse. For grove tilfeller kan det tenkes at arbeidsgiver gå til oppsigelse, til og med avskjed, selv om det ikke tidligere er blitt gitt advarsler. Dersom arbeidsgiveren kan vise til at det er gitt advarsler for lignende forhold tidligere, vil det være dokumentasjon på at arbeidstakeren er blitt advart om at dette kan få konsekvenser, og dermed styrke arbeidsgiverens begrunnelse.  

Hvis det er gitt en advarsel for en hendelse, kan ikke arbeidsgiver senere ombestemme seg og gå til oppsigelse for den samme hendelsen. Bordet fanger, med andre ord. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler