Advarsel

Hva er forskjellen på en advarsel og en ordenstraff?

JUNI, 2020

SVAR:

Formålet med en advarsel (tilrettevisning) er først og fremst å veilede eller henstille arbeidstakeren til å innordne seg visse regler eller plikter som ansatt. En ordenstraff bærer i tillegg preg av å være en sanksjon for en hendelse eller ikke-akseptabel adferd. En ordenstraff er et enkeltvedtak. Det betyr at du kan – i motsetning til ved advarsler – klage med hjemmel i forvaltningsloven.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler