Advarsel

Er det bestemte krav til form på en advarsel?

JUNI, 2020

SVAR:

En advarsel kan gis både skriftlig og muntlig, det er ingen formkrav på advarsel. Skriftlig advarsel brukes gjerne for litt mer alvorligere forhold enn når det gis en muntlig advarsel. 

En advarsel må inneholde hvilke uønskede hendelser eller adferd det reageres mot. Er det dårlig utført arbeid som er grunnlaget, må dette fremgå av advarselen. Det må også fremgå hva arbeidsgiveren mener er ønsket adferd eller ønskede resultater fremover.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler