Tariffpolitisk utvalg

Tariffpolitisk utvalg har ansvar for å følge opp og utvikle Norsk Lektorlags tariffpolitikk. Dette gjøres også i samarbeid med Forhandlingsutvalget.

Tariffpolitisk utvalg er underlagt sentralstyret og ledes av et av sentralstyremedlemmene.

Utvalgets medlemmer i perioden 2024-2026:

  • Karoline Torkildsen (leder), andre nestleder i sentralstyret, arbeidsplasstillitsvalgt ved Ullern vgs. og styremedlem i Oslo fylkeslag.
  • David Løvbræk, fylkesleder i Oslo og hovedtillitsvalgt i Oslo kommune.
  • David Maximilian Graatrud, lektor ved Buskerud vgs. og hovedtillitsvalgt i Buskerud.
  • Beate Husby, lektor ved Greveskogen vgs. og hovedtillitsvalgt i Vestfold.
  • Mette Svendsen, arbeidsplasstillitsvalgt ved Markaplassen skole, hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune og fylkesstyremedlem i Trøndelag.
  • Birger Laugsand (vara), lektor ved Eide ungdomsskole, hovedtillitsvalgt i Hustadvika kommune og fylkesstyremedlem i Møre og Romsdal.
  • Marianne Hogsnes-Rødland (vara), lektor ved St. Olav vgs. og hovedtillitsvalgt i Rogaland.