Tariffpolitisk utvalg

Tariffpolitisk utvalg har ansvar for å følge opp og utvikle Norsk Lektorlags tariffpolitikk. Dette gjøres også i samarbeid med Forhandlingsutvalget.

Tariffpolitisk utvalg er underlagt Sentralstyret og ledes av et av sentralstyremedlemmene.

Utvalgets medlemmer i perioden 2021-2023:

  • David Maximilian Graatrud, leder for tariffpolitisk utvalg, hovedtillitsvalgt i Viken og andre nestleder i sentralstyret.
  • David Løvbræk, fylkesleder i Oslo og hovedtillitsvalgt i Oslo kommune.
  • Beate Husby, lektor ved Greveskogen vgs. og sitter i fylkesstyret i Norsk Lektorlag Vestfold og Telemark.
  • Jan Roger Berg, lektor ved Trysil ungdomsskole og hovedtillitsvalgt i Trysil kommune.
  • Silje Moen, lektor ved Gjøvik videregående skole og hovedtillitsvalgt i Innlandet.
  • Marianne Hogsnes-Rødland (vara), lektor ved St. Olav vgs., hovedtillitsvalgt i Rogaland og sitter i fylkesstyret i Norsk Lektorlag Rogaland.
  • Marit Wrånes Eivindson (vara), lektor ved Tangen vgs. og hovedtillitsvalgt i Agder.