Sentralstyret

Sentralstyret er Norsk Lektorlags øverste organ i perioden mellom landsmøtene.

Det ble valgt nytt sentralstyre i Norsk Lektorlag 19. november 2021 som inntrådte 1. januar 2022.

Dette gjør Sentralstyret:

 • Sentralstyret har ansvaret for å forberede Landsmøtet.
 • Sentralstyret fremmer forslag til valgkomité overfor Landsmøtet. Forslaget skal komme i stand ved å innhente forslag til ett medlem og ett varamedlem fra hvert fylkeslag.
 • Sentralstyret fremmer forslag til revisor overfor Landsmøtet.
 • Sentralstyret utarbeider årsmelding og årsregnskap. Regnskap skal være revidert.
 • Sentralstyret velger medlemmer til Arbeidsutvalget, Tariffpolitisk utvalg, Forhandlingsutvalget, Fagpolitisk utvalg, redaksjonsrådet for medlemsbladet og andre utvalg, og gir disse mandat.
 • Sentralstyret fastsetter lønn/honorar til Norsk Lektorlags leder.
 • Sentralstyret velger/ansetter generalsekretær, inngår arbeidsavtale og fastsetter instruks for stillingen.
 • Sentralstyret tar stilling til resultatet av tarifforhandlinger og kan vedta at resultatet av tarifforhandlingene skal gå til uravstemning.

Helle Christin Nyhuus

Helle Christin Nyhuus

leder

91691536
Lin Cathrin Brunborg Anthun

Lin Cathrin Brunborg Anthun

første nestleder i sentralstyret og hovedtillitsvalgt i Vestland

David Maximilian Graatrud

David Maximilian Graatrud

hovedtillitsvalgt i Viken og andre nestleder i sentralstyret

41206696
Hilde Markussen

Hilde Markussen

medlem i sentralstyret

48129501
Katrine Dalbu Alterhaug

Katrine Dalbu Alterhaug

medlem i sentralstyret

48217522
Ane Kristin Rogstad

Ane Kristin Rogstad

medlem i sentralstyret

93603697
Morten Søyland Kristensen

Morten Søyland Kristensen

medlem i sentralstyret

45435857
Karoline Torkildsen

Karoline Torkildsen

medlem i sentralstyret

41479389
Gunnar Nyhammer

Gunnar Nyhammer

medlem i sentralstyret

Steinar Timenes

Steinar Timenes

1. vara i sentralstyret

45291268
Leif Johannes Omland

Leif Johannes Omland

hovedtillitsvalgt i Rogaland og 2. vara i sentralstyret

90746542
Liv Cathrine Krogh

Liv Cathrine Krogh

styremedlem i Vestfold og Telemark og 3. vara i sentralstyret

97505303

Fakta om sentralstyret


 • Sentralstyret skal ha 9 medlemmer, 3 varamedlemmer og 1 studentobservatør. Leder og 1. og 2. nestleder velges særskilt.
 • Styremedlemmer og varamedlemmer velges for landsmøteperioden. Maksimal sammenhengende funksjonstid i Sentralstyret er åtte år. Denne tidsbegrensningen gjelder ikke leder. Maksimal funksjonstid som leder er åtte år, men landsmøtet kan i særskilte situasjoner beslutte å fravike dette.
 • Sentralstyret møter når leder eller minst 5 av Sentralstyrets medlemmer finner det nødvendig.
 • Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er til stede, deriblant leder eller en nestleder. Styrevedtak skal protokollføres og godkjennes. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Ved leders fravær har øverste tilstedeværende nestleder denne dobbeltstemmen.