Fagutvalg

Fagutvalgene er våre rådgivende organer for fagpolitikk i det enkelte skolefag.

Norsk Lektorlag er opptatt av fag og faglig kvalitet, på alle utdanningsnivåer og i yrkesutøvelsen. Fagutvalgene våre har en sentral rolle når det gjelder å forvalte denne interessen.

Fagutvalgene innstiller til fagpolitisk utvalg og sentralstyret der de ikke har fått delegert fullmakt. Utvalgene settes sammen for hver landsmøteperiode av sentralstyret. Fagutvalgenes medlemmer utnevnes på grunnlag av faglig kompetanse og erfaring. Utvalgene arbeider med utgangspunkt i Lektorlagets politiske program.

Sekretariatets kontaktperson for fagutvalgene er Wenche Bakkebråten Rasen, som kan kontaktes på e-post.

Sekretariatet bistår fagutvalgene og skal orienteres om all aktivitet.

Utvalgene har en selvstendig fagpolitisk rolle og bestemmer selv hvilke initiativ de vil ta. Utvalgslederne er, i samråd med utvalgsmedlemmene, Lektorlagets talspersoner i faglige spørsmål og fagutvalgets ansikt utad. Fagutvalgene oppfordres til å ta fagpolitiske initiativ overfor sentralstyret.

 Fagutvalgenes oppgaver:

  • styrke fagets stilling i skolen
  • bidra i offentlig debatt om faget
  • gi innspill til læreplaner
  • gi innspill om vurderingssystemet, eksamen og sensur
  • gi innspill om metodespørsmål og læremidler

Lektorlagets fagutvalg:

Fagutvalg for biologi

Leder: Kristin Glørstad Tsigaridas E-post
Ellen M. Pollen Tytlandsvik
Einar Falkeid
Clemens Furnes

Fagutvalg for engelsk

Leder: Monica Stensrud E-post
Kjersti Katrine Rønning
Lillian Balsvik
Hege Lundgren
Lene Bogen

Fagutvalg for fremmedspråk

Leder: Marianne Hogsnes-Rødland E-post
Katrine Dalbu Alterhaug
Katrin Braun

Fagutvalg for fysikk

Leder: Peter Kjepso E-post
Stine Skarshaug
Are Vidar Boye Hansen

Fagutvalg for geografi

Erling Midtgard E-post

Fagutvalg for historie

Leder: Caroline Bøe E-post
Lars Riple
Ole-Kristian Solberg
Bjørn Ole Helsing Lossius
Gry Strand

Fagutvalg for kjemi

Leder: Martin A.d.V Enger E-post
Torill Standal
Kenneth Røsvik Sjursen

Fagutvalg for kroppsøving

Frederic Solberg
Stian Engum

Fagutvalg for kunst, arkitektur og design

Fung. leder: Bård Holten E-post
Bjørg Anita Murud
Beate Hope
Silje Iren Bergsvik

Fagutvalg for matematikk

Leder: Sigurd Nybø Vagstad  E-post
Einar Gustafsson
Martin Seland Ansnes
Birger Laugsand

Fagutvalg for musikk og estetiske fag

Leder: Torgeir Dagfinn Reh Stensrud Epost
Ingunn Ekern
Christina Fjeldavli

Fagutvalg for norsk

Leder: Ann Kjersti Holland E-post
Elin Gjerberg
Åslaug Ledang Bysveen
Ragna Westlie Kristoffersen

Fagutvalg for religion og etikk

Leder: Anita Sævik E-post
Erik Myren Vågnes
Laia Kristine Bringa
Sigrid Skomedal
Hilde Taen

Fagutvalg for rettslære

Leder: Jan Fredrik Vogt E-post
Anette Østgård Tønsberg
Jan Erik Johnsen
Karen Marie Mikkelsen

Fagutvalg for samfunnsfag og samfunnskunnskap

Kristin Sundstrøm
Julian Aune
Tony Back
Maren Sofie Strømnes