Fagutvalg

Fagutvalgene er våre rådgivende organer for fagpolitikk i det enkelte skolefag.

Norsk Lektorlag er svært opptatt av fag og faglig kvalitet, på alle utdanningsnivåer og i yrkesutøvelsen. Fagutvalgene har en sentral rolle når det gjelder å forvalte denne interessen.

Fagutvalgene innstiller til fagpolitisk utvalg og sentralstyret der de ikke har fått delegert fullmakt. Utvalgene settes sammen for hver landsmøteperiode av sentralstyret. Fagutvalgenes medlemmer utnevnes på grunnlag av faglig kompetanse og erfaring. Utvalgene skal arbeide med utgangspunkt i Norsk Lektorlags politiske program.

Sekretariatet bistår fagutvalgene og skal orienteres om all aktivitet.

Utvalgene har en selvstendig fagpolitisk rolle og bestemmer selv hvilke initiativ de vil ta. Utvalgslederne er, i samråd med utvalgsmedlemmene, Norsk Lektorlags talspersoner i faglige spørsmål, og er fagutvalgets ansikt utad. Fagutvalgene oppfordres til på selvstendig grunnlag å ta fagpolitiske initiativ overfor sentralstyret.

Sekretariatets kontaktperson for fagutvalgene er Wenche Bakkebråten Rasen, som kan kontaktes på e-post.

 Fagutvalgenes oppgaver:

  • styrke fagets stilling i skolen
  • bidra i offentlig debatt om faget
  • gi innspill til læreplaner
  • gi innspill om vurderingssystemet, eksamen og sensur
  • gi innspill om metodespørsmål og læremidler

Fagutvalg for biologi

Leder: Kristin Glørstad Tsigaridas E-post
Ellen M. Pollen Tytlandsvik
Helga Bates
Clemens Furnes

Fagutvalg for engelsk

Leder: Marianne Eik E-post
Kjersti Katrine Rønning
Lillian Balsvik
Hege Lundgren
Monica Stensrud

Fagutvalg for fremmedspråk

Leder: Marianne Hogsnes-Rødland
Katrine Dalbu Alterhaug
Gudleiv Erling Solbø
Hilde Aanekre

Fagutvalg for fysikk

Leder: Peter Kjepso E-post
Stine Skarshaug
Tone Dorothea Bergan
Are Vidar Boie Hansen

Fagutvalg for geografi

Leder: Erling Midtgard E-post
Valeska Waszkewitz Stokker
Hilde Storrøsæter 
Karsten Vedel Johansen 
Frode Høydalsvik

Fagutvalg for historie

Knut Kirknes
Caroline Bøe
Steinar Skjeggedal
Lars Riple
Ole Kristian Solberg

Fagutvalg for kjemi

Leder: Martin A.d.V Enger E-post
Torill Standal
Sheila Kvindesland
Kenneth Røsvik Sjursen

Fagutvalg for kroppsøving

Frederic Solberg
Vegard Theie Sandven
Britt Helen Harestad

Fagutvalg for kunst, arkitektur og design

Fung. leder: Bård Holten E-post
Bjørg Anita Murud
Beate Hope
Silje Bergsvik

Fagutvalg for matematikk

Leder: Sigurd Nybø Vagstad  E-post
Einar Gustafsson
Caroline Grimsgaard
Birger Laugsand

Fagutvalg for musikk og estetiske fag

Ingrid Brekke
Ingunn Ekern
Aase-Hilde Brekke
Christina Fjeldavli

Fagutvalg for norsk

Leder: Liv Cathrine Krogh E-post
Ann Kjersti Holland
Elin Gjerberg
Christer Engen Sørensen
Torunn Østtun
Åslaug Ledang Bysveen

Fagutvalg for religion og etikk

Leder: Anita Sævik E-post
Erik Myren Vågnes
Laia Kristine Bringa
Njål Gjølstad
Sigrid Skomedal

Fagutvalg for rettslære

Leder: Jan Fredrik Vogt E-post
Anette Østgård Tønsberg
Jan Erik Johnsen
Karen Marie Mikkelsen

Fagutvalg for samfunnsfag og samfunnskunnskap

Elin Stedje
Kristin Sundstrøm
Julian Aune
Tony Back
Maren Sofie Strømnes