Fagpolitisk utvalg

Fagpolitisk utvalg (FU) i Norsk Lektorlag behandler saker knyttet til fagpolitikk i tråd med Lektorlagets overordnede fagpolitiske vedtak og gjeldende styringsdokumenter. FU er styrende organ for fagpolitikken og innstiller til sentralstyret der utvalget ikke har fått delegert fullmakt.

Utvalget har ansvar for å følge opp og utvikle Norsk Lektorlags fagpolitikk.

FU settes sammen for hver landsmøteperiode og består av inntil fem personer som utpekes av sentralstyret. Utvalgsleder er medlem av sentralstyret.

Leder av Fagpolitisk utvalg for perioden 2021 til 2023 er Lin Cathrin Brunborg Anthun.

Oversikt over alle fagutvalgene i Norsk Lektorlag.

Utvalgets medlemmer for perioden 2021 til 2023:

  • Lin Cathrin Brunborg Anthun, første nestleder i sentralstyret og hovedtillitsvalgt i Vestland fylkeskommune
  • Øystein Hageberg, hovedtillitsvalgt i Oslo kommune og lektor ved Ulsrud vgs.
  • Olav Sandanger Myklebust, hovedtillitsvalgt Møre og Romsdal fylkeskommune og tillitsvalgt ved Volda vgs.
  • Siv Paus Brovold, lektor ved Frogn vgs.
  • Njål P. Gjølstad, styremedlem Norsk Lektorlag Oslo og tillitsvalgt ved Fyrstikkalleen skole
  • Solveig Jensen (vara), tillitsvalgt ved Alta vgs.