Fagpolitisk utvalg

Fagpolitisk utvalg (FU) i Norsk Lektorlag behandler saker knyttet til fagpolitikk i tråd med Lektorlagets overordnede fagpolitiske vedtak og gjeldende styringsdokumenter. FU er styrende organ for fagpolitikken og innstiller til sentralstyret der utvalget ikke har fått delegert fullmakt.

Utvalget har ansvar for å følge opp og utvikle Norsk Lektorlags fagpolitikk.

FU settes sammen for hver landsmøteperiode og består av inntil fem personer som utpekes av sentralstyret. Utvalgsleder er medlem av sentralstyret.

Leder av Fagpolitisk utvalg for perioden 2024 til 2026 er Olav Sandanger Myklebust.

Her finner du en oversikt over alle fagutvalgene i Norsk Lektorlag (lenke).

Utvalgets medlemmer for perioden 2024 til 2026:

  • Olav Sandanger Myklebust (leder), første nestleder i sentralstyret og hovedtillitsvalgt i Møre og Romsdal.
  • Njål P. Gjølstad, arbeidsplasstillitsvalgt ved Fyrstikkalleen skole og fylkesstyremedlem i Oslo.
  • Martin Farstad Jenssen, fylkesstyremedlem i Innlandet og lektor ved Lillehammer vgs.
  • Siv Paus Brovold, universitetslektor ved NMBU.
  • Ingrid Brøske, fylkesleder Trøndelag og lektor ved Heimdal vgs.
  • Solveig Jensen (vara), lektor ved Alta vgs.