image-0
Lektorbloggen

Uenig med nestleder i Utdanningsforbundet

Leder av Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, reagerer på at Ragnhild Lied beskylder Lektorlaget for å ha stjålet navnet.
AVRedaksjonen
22. februar, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I en kommentar i forbindelse med debatten om frafallet i videregående skole omtaler Ragnhild Lied Norsk Lektorlag og sier blant annet at ”Paulsens organisasjon stal namnet Norsk Lektorlag, sjølvsagt av strategiske grunnar”. Når Lied setter fram en slik beskyldning, er hun kanskje ikke klar over at Norsk Lektorlag fikk medhold i spørsmålet om retten til navnet etter en langvarig rettsprosess i perioden 1997 til 2001. Det daværende Lærerforbundet, som nå er fusjonert inn i Utdanningsforbundet, tapte saken. Lærerforbundet tok ut stevning mot Norsk Lektorlag rett etter at dette ble stiftet 22. november 1997 med krav om at Norsk Lektorlag skulle pålegges å opphøre med bruken av kjennetegnet ’Norsk Lektorlag’. Norsk Lektorlag ble frifunnet og tilkjent saksomkostninger, men Lærerforbundet anket og tapte igjen i Lagmannsretten, og så igjen til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Her ble saken avvist og Lærerforbundet måtte dekke Norsk Lektorlags saksomkostninger.

Samtlige rettskjennelser er klare og tilkjenner Norsk Lektorlag rett til å bruke navnet. Det er derfor høyst urimelig av Ragnhild Lied å bruke ordet stjele.

Retten la til grunn at da Norsk Lektorlag ble stiftet i 1997, hadde ikke navnet vært i bruk på 13 år. Nettopp den kjensgjerning at den nye lærerorganisasjonen helt unngikk å bruke ordet lektor, var en viktig grunn til at det nye Norsk Lektorlag ble dannet. Vi ønsker rett og slett ikke at betegnelsen lektor skal fjernes fra det utdanningspolitiske kartet, det er verken lektorene eller skolen tjent med, sier Gro Elisabeth Paulsen.
 

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?