image-7
Lektorbladet

Rekordsøkning, ikke rekrutteringskrise

Aldri har det vært flere søkere på lektor- og lærerutdanning enn i år, og kandidatene blir stadig sterkere.  – Vi må slutte å snakke om rekrutteringskrise. Det er studiesteder som velges bort, ikke lærerutdanning, sier Rita Helgesen.
AVRedaksjonen
06. september, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

(Lektorbladet nr. 4-2018)

Tall fra Samordna opptak viser at 13 500 personer har lærerutdanning som førstevalg høsten 2018. Totalt søkte 142 000 personer seg til høyere utdanning gjennom Samordna opptak, noe som betyr at nær én av ti søkere vil bli lærere eller lektorer.

Nok om mattekravet

– Nå har vi hørt nok historier om folk som ikke kommer inn på lærerstudiene på grunn av matematikkravet. Jeg syns heller vi skal juble over at stadig flere av de flinkeste ungdommene søker seg inn på lærerutdanningene, sier Rita Helgesen.

– Det er nettopp dette vi har ønsket i flere år – at de sterkeste kandidatene ønsker å bli lærere og lektorer, sier Helgesen. Hun er overbevist om at statusen til yrket vil stige som en følge av dette, og forteller at det ikke er så mange år siden hun hadde elever som ikke torde fortelle høyt i klassen at de hadde lyst til å bli lærer.

Stadig høyere krav

Hun konstaterer at kravene for å komme inn på lektorstudiene er svært høye, og syns det er positivt at dette gjelder for stadig flere av linjene. Antallet søkere til lektorutdanningene har steget hvert år, og økningen fra 2017 til 2018 er på 13,5 prosent.

For lektorutdanningene var det søkere på venteliste på 25 av 41 studier. Flest på venteliste hadde lektorprogrammet kultur og samfunn ved Universitetet i Oslo, og kroppsøving og idrettsfag på NTNU, med henholdsvis 161 og 113.

Ledige GLU-plasser – og venteliste

Det er fortsatt mange ledige studieplasser på grunnskolelærerutdanningene, men Rita Helgesen går ikke med på at dette vitner om et rekrutteringsproblem til læreryrket.

– Det var over 100 på venteliste på GLU 1–7 både i Trondheim og i Oslo etter suppleringsopptaket 29. juli. Det viser at det handler mer om hvor de unge ønsker å studere enn hva, sier hun.

Om tabellene under:
Poenggrensene viser poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass i opptaket. Hovedopptaket er i juli, og suppleringsopptaket 29. juli. Resten settes på venteliste. På svært mange av grunnskolelærerutdanningene er det ikke poenggrense siden alle søkere, med godkjent krav til kompetanse, kommer inn på studiet.
Lektorprogrammene og grunnskolelærerutdanningene som ikke er med i oversikten tok inn alle søkerne, og da oppgis ikke poenggrense.

Inntakskrav og venteliste på lektorutdanningenen
(Tall fra SO, 29.07.18)

Inntakskrav og venteliste på GLU 5-10 (Tall fra SO, 29.07.18)

Inntakskrav og venteliste på GLU 1-7 (Tall fra SO, 29.07.18)

se mer innhold fra kategorien

LektorbladetLektorstudentene

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbladet
Den skolepolitiske dobbeltkommunikasjonen
Skolen lider under et politisk verdikompromiss mellom den venstreradikale, progressive pedagogikken og den nyliberale markedslogikken.
Lektorbladet
Lektorlaget heller mot venstre
Medlemmene i Norsk Lektorlag stemmer på klima og miljø og på venstresiden. Dette viser en fersk medlemsundersøkelse.
Lektorbladet
Det skoleåret håret mitt ble grått
Som kontaktlærer får man mange vanskelige situasjoner i fanget, og mange av dem er det helt umulig å forberede seg på.