En lærer ser på noe i gresset med en gruppe barn ute i skogen. Bilde.
Lønn

Nye satser i leirskoleavtalen

Akademikerne har reforhandlet den såkalte leirskoleavtalen med KS. Den sentrale generelle særavtalen (SGS) 1010 ble videreført med noe økte satser og egne satser for helge- og høytidsdager.
AVRedaksjonen
20. desember, 2022

Denne avtalen regulerer arbeidstid og godtgjøringer for overnattingsturer med elever, pasienter og brukere av kommunale tjenester. Satsene i avtalen er endret noe, og det er kommet egne, tydelige og høyere satser for reiser til bemannet leirskole og utenlandsreiser som er på helge- eller høytidsdager (altså helligdager som ikke er lørdag og søndag).

Se hele SGS 1010, «Leirskoleavtalen», her (lenke til pdf)

Daggodtgjøring per døgn/del av døgn over 3 timer eller mer, regnet fra fremreisens start til hjemreisens slutt (bemannede leirskolereiser):

  • Ordinære hverdager (mandag til fredag): kr 1415
  • Lørdager og søndager: kr 1730
  • Helge- og høytidsdager: kr 1800

Merk at det er vanlig døgnsats for reiser som verken er bemannede leirskoler eller utenlandsreiser (se avtalens punkt 5.3). Dette er et tillegg på minimum 480 kr per døgn for den tiden reisen og oppholdet varer. For mindre enn seks timer gis ingen kompensasjon.

KS og Akademikerne er igjen enige om å være uenige om forståelsen av reisetid som arbeidstid. Partene skal før neste avtalerevisjon ha fellesmøter om det organisasjonene mener er utfordrende med avtalen.

Du skal ha en arbeidsplan for turen

Poenget med avtalen er at det skal inngås lokale tilpasningsavtaler, det vil si på skolen eller på skoleeiernivå (se punkt 4).

I tillegg til dette skal det – i forkant av hver reise – lages en arbeidsplan som dekker turen (se punkt 3). Arbeidsplan og arbeidstid for turen skal være i samsvar med Arbeidstidsavtalen.

Utenlandsreiser

For Lektorlagets medlemmer gjelder avtalens kapittel 7 for reiser med elever til utlandet, dersom det ikke er inngått en lokal tilpasningsavtale. Godskriving av undervisningstid innenfor oversikt/plan over arbeidstiden fastsettes lokalt.

Godskrivningen skal minimum tilsvare den reisende lærerens gjennomsnittlige undervisningsplikt. I tillegg har læreren krav på en dagsgodtgjørelse som er fastsatt i avtalen.

Daggodtgjøring per døgn/del av døgn over 3 timer eller mer, regnet fra fremreisens start til hjemreisens slutt (utenlandsreiser):

  • Ordinære hverdager (mandag til fredag): kr 1870
  • Lørdager og søndager: kr 2250
  • Helge- og høytidsdager: kr 2400

se mer innhold fra kategorien

Lønn

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...