image-8
Lektorbladet

Lektorstudentene har gått nasjonalt!

Etter den store veksten i Lektorstudentene er det nå etablert et nasjonalt styre og egne vedtekter. I april samlet studentlagenes representanter seg i Oslo for stiftelsesmøte.
AVRedaksjonen
17. april, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Bildet over:
Det nye styret sammen med studentlagsdelegatene, og leder Rita Helgesen. Fra venstre: nestleder Jan-Erik Måløy (HiVolda), styremedlem Kristin Stavland Jensen (UiB), leder Lars Broby Foss (UiB), leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen, styremedlemmene Tove Elise Thue Dale (HiVolda) og Magnus Howes Gunnerød (NTNU). Varamedlemmer til studentstyret ble Oskar Alvereng (NTNU) og Adrian Skogvang (UiO), nummer en og to fra venstre i bakre rekke.

Etter en målrettet satsing på Lektorstudentene har Norsk Lektorlag fått studentlag ved universitet- og høyskoler i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Ås og Volda. Landsmøtet i Norsk Lektorlag vedtok i 2017 å gi Lektorstudentene en tydeligere rolle i organisasjonen med økte muligheter for innflytelse, ved å opprette et nasjonalt styre, og å øke studentenes representasjon på Landsmøtet.

5. og 6. april møttes utsendinger fra studentlagene ved UiO, UiB, NMBU, HiVolda og NTNU til en samling for Lektorstudentene sentralt. I alt 15 studenter tilbragte to vårdager i hovedstaden for å diskutere aktuelle utdanningspolitiske saker å jobbe med, utforme vedtekter i samarbeid med representanter for Norsk Lektorlag sentralt, og ikke minst velge et nasjonalt styre for Lektorstudentene. Å ha fått et nasjonalt styre på plass for Lektorstudentene er en viktig milepel i Norsk Lektorlags historie. Lektorstudentene får nå en tydeligere plass og rolle i organisasjonen både innad og utad.

– Vi har mange initiativrike og dyktige lektorstudenter i studentlagene, jeg er glad for oppslutningen og engasjementet, det lover godt for Lektorlaget at vi har fått en så vital studentorganisasjon, sier generalsekretær Otto Kristiansen.

Studentstyret sitter i ett år før en nyvalgt valgkomité forbereder valg på nytt styre våren 2019. Årsmøte for Lektorstudentene skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Den første lederen for Studentstyret i Lektorstudentene heter Lars Broby Foss (UiB). Jan-Erik Måløy (HiVolda) ble valgt til nestleder, og øvrige styremedlemmer er Tove Elise Thue Dale (HiVolda), Magnus Howes Gunnerød (NTNU) og Kristin Stavland Jensen (UiB). Varamedlemmer til studentstyret ble Oskar Alvereng (NTNU) og Adrian Skogvang (UiO).

Den nyvalgte lederen for Lektorstudentenes nasjonale styre, Lars Broby Foss kommer fra Grimstad, men studerer nå på andre året på lektorprogrammet ved Universitetet i Bergen, der han også leder studentlaget. Lars tar master i fysikk, med matematikk som sidefag.

– Jeg ser frem til å samle lektorstudentlagenes arbeid, slik at vi kan samarbeide mer om prosjekter og arrangementer, og å få større politisk gjennomslag, sier den nyvalgte lederen.

se mer innhold fra kategorien

LektorbladetLektorstudentene

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbladet
Den skolepolitiske dobbeltkommunikasjonen
Skolen lider under et politisk verdikompromiss mellom den venstreradikale, progressive pedagogikken og den nyliberale markedslogikken.
Lektorbladet
Lektorlaget heller mot venstre
Medlemmene i Norsk Lektorlag stemmer på klima og miljø og på venstresiden. Dette viser en fersk medlemsundersøkelse.
Lektorbladet
Det skoleåret håret mitt ble grått
Som kontaktlærer får man mange vanskelige situasjoner i fanget, og mange av dem er det helt umulig å forberede seg på.