image-4
Arbeid

«Leirskoleavtalen» har fått litt økte satser

Avtalen som regulerer arbeidstid og godtgjøring for overnattingsturer med elever, er videreført.
AVRedaksjonen
18. desember, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne har reforhandlet den sentrale generelle særavtalen (SGS) 1010, den såkalte «leirskoleavtalen», med KS. Avtalen ble videreført, med en liten økning i satsene for fravær.

Denne avtalen regulerer arbeidstid og godtgjøringer for overnattingsturer med elever, pasienter og brukere av kommunale tjenester.

KS og Akademikerne er enige om å være uenige om forståelsen av reisetid som arbeidstid. Dette må avklares rettslig.

Poenget med avtalen er at det skal inngås lokale tilpasningsavtaler, det vil si på skolen eller med på skoleeiernivå (se punkt 4), og at det i forkant av hver reise lages en arbeidsplan som dekker turen (se punkt 3).

For Lektorlagets medlemmer gjelder avtalens kapittel 7 for reiser med elever til utlandet, dersom det ikke er inngått en lokal tilpasningsavtale. Godskriving av undervisningstid innenfor oversikt/plan over arbeidstiden fastsettes lokalt. Godskrivningen skal minimum tilsvare den reisende lærerens gjennomsnittlige undervisningsplikt. I tillegg har læreren krav på en dagsgodtgjørelse som er fastsatt i avtalen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...