image-2
Arbeid

«Leirskoleavtalen» har fått litt økte satser

Avtalen som regulerer arbeidstid og godtgjøring for overnattingsturer med elever, er videreført.
AVRedaksjonen
18. desember, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne har reforhandlet den sentrale generelle særavtalen (SGS) 1010, den såkalte «leirskoleavtalen», med KS. Avtalen ble videreført, med en liten økning i satsene for fravær.

Denne avtalen regulerer arbeidstid og godtgjøringer for overnattingsturer med elever, pasienter og brukere av kommunale tjenester.

KS og Akademikerne er enige om å være uenige om forståelsen av reisetid som arbeidstid. Dette må avklares rettslig.

Poenget med avtalen er at det skal inngås lokale tilpasningsavtaler, det vil si på skolen eller med på skoleeiernivå (se punkt 4), og at det i forkant av hver reise lages en arbeidsplan som dekker turen (se punkt 3).

For Lektorlagets medlemmer gjelder avtalens kapittel 7 for reiser med elever til utlandet, dersom det ikke er inngått en lokal tilpasningsavtale. Godskriving av undervisningstid innenfor oversikt/plan over arbeidstiden fastsettes lokalt. Godskrivningen skal minimum tilsvare den reisende lærerens gjennomsnittlige undervisningsplikt. I tillegg har læreren krav på en dagsgodtgjørelse som er fastsatt i avtalen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...