image-0
Arbeid

«Leirskoleavtalen» har fått litt økte satser

Avtalen som regulerer arbeidstid og godtgjøring for overnattingsturer med elever, er videreført.
AVRedaksjonen
18. desember, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne har reforhandlet den sentrale generelle særavtalen (SGS) 1010, den såkalte «leirskoleavtalen», med KS. Avtalen ble videreført, med en liten økning i satsene for fravær.

Denne avtalen regulerer arbeidstid og godtgjøringer for overnattingsturer med elever, pasienter og brukere av kommunale tjenester.

KS og Akademikerne er enige om å være uenige om forståelsen av reisetid som arbeidstid. Dette må avklares rettslig.

Poenget med avtalen er at det skal inngås lokale tilpasningsavtaler, det vil si på skolen eller med på skoleeiernivå (se punkt 4), og at det i forkant av hver reise lages en arbeidsplan som dekker turen (se punkt 3).

For Lektorlagets medlemmer gjelder avtalens kapittel 7 for reiser med elever til utlandet, dersom det ikke er inngått en lokal tilpasningsavtale. Godskriving av undervisningstid innenfor oversikt/plan over arbeidstiden fastsettes lokalt. Godskrivningen skal minimum tilsvare den reisende lærerens gjennomsnittlige undervisningsplikt. I tillegg har læreren krav på en dagsgodtgjørelse som er fastsatt i avtalen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...