image-2
Arbeid

«Leirskoleavtalen» har fått litt økte satser

Avtalen som regulerer arbeidstid og godtgjøring for overnattingsturer med elever, er videreført.
AVRedaksjonen
18. desember, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne har reforhandlet den sentrale generelle særavtalen (SGS) 1010, den såkalte «leirskoleavtalen», med KS. Avtalen ble videreført, med en liten økning i satsene for fravær.

Denne avtalen regulerer arbeidstid og godtgjøringer for overnattingsturer med elever, pasienter og brukere av kommunale tjenester.

KS og Akademikerne er enige om å være uenige om forståelsen av reisetid som arbeidstid. Dette må avklares rettslig.

Poenget med avtalen er at det skal inngås lokale tilpasningsavtaler, det vil si på skolen eller med på skoleeiernivå (se punkt 4), og at det i forkant av hver reise lages en arbeidsplan som dekker turen (se punkt 3).

For Lektorlagets medlemmer gjelder avtalens kapittel 7 for reiser med elever til utlandet, dersom det ikke er inngått en lokal tilpasningsavtale. Godskriving av undervisningstid innenfor oversikt/plan over arbeidstiden fastsettes lokalt. Godskrivningen skal minimum tilsvare den reisende lærerens gjennomsnittlige undervisningsplikt. I tillegg har læreren krav på en dagsgodtgjørelse som er fastsatt i avtalen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.