image-3
Lektorbladet

2000 PPU-ere i året

Avskilting, lærernorm og firerkrav i matematikk, GLU i 2021 – alt trekkes inn som momenter i en varslet lærekrise. Få gir oppmerksom til Praktisk-pedagogisk utdanning – som årlig uteksaminerer 2 000 og har potensiale til å levere enda flere.
AVRedaksjonen
09. mars, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

(Lektorbladet nr. 1-2018)

Det har vært flere advarende røster: Norsk skole er i ferd med å få en kritisk mangel på lærere. I 2021 vil det knapt bli ferdigutdannet nye lærere. Regjeringen styrer norsk skole rett inn i en åpenbar lærerkrise.

Grunnskolelærerutdanningene er utvidet fra fire til fem år, og derfor vil det «mangle» et kull med GLU-studenter om tre år. Dette har fått noen til å trekke slutningen om at «nesten ingen lærere blir uteksaminert i 2021».
Da glemmer de lektorutdanningene og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

– PPU-studentene utgjør halvparten av alle som hvert år er ferdig utdannede lærere og lektorer, men studiet får overraskende lite oppmerksomhet politisk, sier Rita Helgesen. Hun tror at det er mye å hente på å heve kvaliteten på PPU-studiene og sørge for at flest mulig fullfører, og at dette kan dempe effekten av få uteksaminert grunnskolelærere i 2021.

– Vi har dessuten foreslått at det bør innføres et turnusår. I stedet for ett år på universitetet, kunne man undervise ute i skolen og ta teorien innimellom. Da kan veien inn i skolen bli mer attraktiv for flere kompetente fagpersoner, sier Helgesen.

Ved Universitetet i Oslo tas det opp i underkant av 400 PPU-studenter, der 350 fullfører. Det er svært høy søkning, med åtte søkere per heltidsplass. Fra og med høsten 2019 innføres det krav om master for opptak til alle PPU-studier, unntatt for idretts- og kunst-/kulturfag. Med en sterkere satsing på og kvalitetsheving av disse studiene, kan vi få flere uteksaminerte enn 2000.

Uteksaminerte lærere og lektorer
2014 1015 2016 2017*
Allmennlærere 318 212 60 53
GLU 1-7 660 840 861 861
GLU 5-10 670 775 859 906
Lektorprogrammene 260 316 364 296
PPU 2 054 1 936 1 971 2 022
Totalt 3 962 4 079 4 115 4 138

Tall fra NSD, Norsk senter for forskningsdata, 29.01.18

* 1. halvår

se mer innhold fra kategorien

LektorbladetLektorstudentene

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Oppsummering fra landsmøtet 2023
Gruppestørrelse, uravstemning og prioriteringer var blant sakene som ble diskutert på landsmøtet 23. og 24. november. Lektorlaget ønsker et tak på 27 elever i klasser på videregående og ungdomsskolen,...
Lektorbladet
Den skolepolitiske dobbeltkommunikasjonen
Skolen lider under et politisk verdikompromiss mellom den venstreradikale, progressive pedagogikken og den nyliberale markedslogikken.
Lektorbladet
Lektorlaget heller mot venstre
Medlemmene i Norsk Lektorlag stemmer på klima og miljø og på venstresiden. Dette viser en fersk medlemsundersøkelse.