Som student kan du forvente visse kvalitetskrav til studiet ditt. Foto: Istock
Lektorstudentene

Som PPU-student kan du forvente dette av utdanningen

Du kan stille kvalitetskrav til utdanningen din.
AVRedaksjonen
25. mai, 2020

Du har kanskje lagt merke til at struktur og innhold i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) varierer fra studiested til studiested? Til grunn for program- og emneplanene du møter på studiet ditt ligger likevel følgende:

Hvilke kvalitetskrav kan du stille til studiene dine?

Her har vi gjort en oppsummering av de viktigste kvalitetskravene du kan stille til utdanningsinstitusjonen din i forhold til:

 1. Struktur
 2. Metode
 3. Praksis
 4. Internasjonalisering

1. Kvalitetskrav til struktur:

 • kvalifisere for undervisning og bygge på en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise
 • bestå av 30 studiepoeng pedagogikk, 30 studiepoeng fagdidaktikk og minst 60 arbeidsdager med praksisopplæring som inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk knyttet til fag i studentens fagkrets som gir undervisningskompetanse

2. Kvalitetskrav til metode:

 • sikre integrering av teori og praksis, den faglige progresjonen og profesjonsrettingen og at studiet er basert på nyere forskning og utvikling (FoU)
 • sikre at temaer som tilpasset opplæring, vurdering og psykososialt læringsmiljø blir ivaretatt i utdanningen
 • gi studenten bred kunnskap om undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer, både generelt og fagspesifikt
 • sørge for å utvikle studentenes relasjonelle ferdigheter på en slik måte at de er i stand til å bygge et konstruktivt og inkluderende læringsmiljø og møte elever, foresatte og kolleger med faglig og mellommenneskelig kompetanse
 • sikre helhet og sammenheng i studiet gjennom integrering av fag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis
 • sørge for at studenten møter organisering og arbeidsformer i praktisk-pedagogisk utdanning som bidrar til utvikling av variert, tilpasset og inkluderende undervisning – gjennom undervisning som er studentaktiv, dialogbasert og eksemplarisk – det vil si at man møter gode rollemodeller i undervisningen man får

3. Kvalitetskrav til praksis:

 • sørge for at praksisskolen dokumenterer at kravene om 60 arbeidsdager (utgjør ca 500 arbeidstimer) er oppfylt. Disse skal inkludere undervisning, forberedelse, vurderingsarbeid, møte- og samarbeidstid samt tid til faglig utviklingsarbeid
 • sikre at praksisopplæringen er veiledet, vurdert og variert
 • sikre at studenten får praksis både på ungdomsskole og i videregående opplæring
 • sørge for at siste praksisperiode har særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar
 • sørge for at minimum 50% av praksis foregår på annen skole enn egen arbeidsplass (ikke et   absolutt krav)
 • sammen med skoleeier og rektor sørge for at praksislærere får nødvendig etterutdanning i veiledning
 • kvalitetssikre praksisskoler og praksisopplæringen og at samarbeidet nedfelles i avtaler

4. Kvalitetskrav til internasjonalisering:

 • Studentutveksling som et virkemiddel for internasjonalisering er utfordrende for et kortvarig studium som PPU. Et alternativ kan være kortere praksisopphold i utlandet, heter det i de nasjonale retningslinjene for PPU. Disse sier videre at programplanen på det enkelte lærestedet bør legge til rette for internasjonalisering også på andre måter enn ved utveksling, for eksempel gjennom utenlandske gjesteforelesere/forskere. I praksis betyr vel dette slik NL tolker det at utveksling på PPU er spesielt krevende å få til, og at du bør sørge for utveksling før du kommer til PPU

Hvor kan du henvende deg hvis du opplever sviktende kvalitet på studiet?

Alle utdanningsinstitusjoner som tilbyr lektorutdanning, skal ha programutvalg for lektorutdanningen der det sitter studentrepresentanter.

Henvend deg i første omgang til studentrepresentanten din i programutvalget for lektorutdanningen. Denne/disse finner du frem til via studiestedets nettsider.

Du kan også henvende deg til Roger Johnsen, organisasjonsrådgiver i Norsk Lektorlag (e-post rj@norsklektorlag.no, tlf. 24155008).

Foto: Istock

se mer innhold fra kategorien

Lektorstudentene
lektorutdanningUtdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorstudentene
Dette får du som studentmedlem
Er du lektor- eller PPU-student? Da bør du bli studentmedlem i fagforeningen som setter lektorene først.
Lektorstudentene
Veiledning – hva har du krav på?
Hva kan du forvente av veiledning som nyutdannet nyansatt lektor? En god del, faktisk!
Lektorstudentene
Lektorstudentenes studentpolitiske program
Lektorstudentene er studentorganisasjonen til Norsk Lektorlag.