image-8
Lektorbladet

Juridisk talt – oversikt

Juridisk talt er en fast spalte i medlemsmagasinet Lektorbladet som gir oppdatert informasjon om arbeidstakeres rettigheter.
AVRedaksjonen
04. mai, 2009

Samleside med alle Juridisk talt-spalter som er publisert på nettsiden.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbladet
Trenger kunnskapsbasert politikk
Med kunnskap kan politikerne ta bedre beslutninger. Vi som jobber i skolen, må bidra i høstens lokalvalg.
Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Det er avgjørende at dere er i skolen
Mister fellesskolen forståelsen av faglighet, kan fellesskolen miste sin egen verdi.