image-2
Lektorbladet

Juridisk talt – oversikt

Juridisk talt er en fast spalte i medlemsmagasinet Lektorbladet som gir oppdatert informasjon om arbeidstakeres rettigheter.
AVRedaksjonen
04. mai, 2009

Samleside med alle Juridisk talt-spalter som er publisert på nettsiden.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Fortsatt krevende om krenkelser
Etter fem år med den såkalte mobbeparagrafen 9 A-5 er praktiseringen verken klar eller entydig. Det er også lite debatt i lærerprofesjonene om hva som er en krenkelse.
Lektorbladet
Tillit, tid og makt – ja, takk!
Er det grunn til å tro at tillitsreformen vil bidra til at lektorene i førstelinjen gis tillit ovenfra og utenfra?
Lektorbladet
Ja, nå skal det jobbes skikkelig i skolen!
Eksamen ble avlyst for å gi elevene tid til å jobbe skikkelig med skolen. På vei inn i tidenes russefeiring, uten fraværsgrense, kan det blir en skikkelig utfordring.