image-5
Medlemsfordeler

Søk på Lektorstipendet

Har du lyst på inntil 15.000 kroner til faglig oppdatering og inspirasjon i ditt undervisningsfag? Søk Lektorstipendet innen 1. mars!
AVRedaksjonen
15. august, 2023

Norsk Lektorlag er tuftet på ideen om at kvalitet i skolen krever undervisningspersonale med god allmenndanning og faglig fordyping i tillegg til pedagogisk kompetanse. Lektorstipendet bidrar til at lektorer som søker ny inspirasjon og utvikling innenfor eget fagfelt, skal få realisere denne drømmen.

Under svarer vi på vanlige spørsmål om stipendet. Du finner søknadsskjema og retningslinjer for stipendet nederst på siden.

Hvem kan søke?

Alle ordinære medlemmer (altså ikke studenter eller pensjonister) som har vært medlem i Norsk Lektorlag i mer enn ett år kan tildeles stipendet.

Medlemmer som har fått stipend, kan ikke søke nytt stipend før etter to år. Du kan ikke søke stipend for samme tiltak som du tidligere har fått stipend til.

Hva kan jeg få støtte til?

Stipendet kan dekke mange ulike etter- og videreutdanningstiltak, blant annet organiserte studieturer, språkkurs med utenlandsopphold, deltakelse på faglige konferanser, studiepoenggivende videreutdanning, og mye annet. Du kan få inntil 15.000 kroner.

Et kriterie er at tiltaket er relevant for dine nåværende fag/arbeidsområder, og formålet er at tiltakene skal gi faglig inspirasjon og utvikling. Tiltaket skal helst være en form for organisert aktivitet.

Stipendet kan dekke studie-/deltakeravgifter, faglitteratur/nødvendig utstyr og utgifter for reise og opphold. Kost og tapt arbeidsinntekt dekkes ikke av stipendet.

Stipendet lyses ut årlig, og søknadsfristen er alltid 1. mars.

Merk at vi ikke gir støtte til ordinært utdanningsløp for å oppnå mastergrad, og heller ikke til tiltak som faller inn under arbeidsgivers ansvar og som skal bidra til minimumskompetanse, for eksempel for å innfri komptansekrav til undervisning i et nytt fag.

Hvor mye kan jeg få?

Stipendet er på maksimalt 15.000 kroner. Utbetalingen dekker de faktiske utgiftene som dokumenteres med kvitteringer o.l.

Når skal jeg søke?

Lektorstipendet kan innvilges for tiltak som gjennomføres (og avsluttes) i løpet av søknadsfristens kalenderår, eller som du gjennomførte/avsluttet året før. Det betyr at du som har gjennomført et tiltak kalenderåret før, eller har konkrete planer om tiltak som skal gjennomføres i løpet av søknadsfristens kalenderår, kan søke stipendet i år.

Hvis du ønsker å gjennomføre et tiltak i løpet av året, men ennå ikke har de konkrete planene klare, kan du søke stipendet etterskuddsvis neste år.

Når får jeg svar på søknaden?

Du får en kopi av ditt søknadsskjema til din e-post som er en bekreftelse på mottatt søknad. Søknadene behandles samlet etter at søknadsfristen er gått ut, og søknadene vil normalt være behandlet senest åtte uker etter søknadsfristen. Det betyr at du normalt vil få svar på din søknad innen utgangen av april.

Når utbetales stipendet?

Stipendet utbetales etterskuddsvis, når du har levert dokumentasjon på utgiftene sammen med en sluttrapport.

Vi anbefaler at du som søker setter deg godt inn i retningslinjene for stipendet før du leverer søknaden.

Ta gjerne kontakt med senior markedsrådgiver Siri Sofie Jetzel hvis du har spørsmål om stipendet: tlf. 913 000 33/ epost sj@norsklektorlag.no.

Husk å søke innen 1. mars!

se mer innhold fra kategorien

Medlemsfordeler

Flere artikler du kanskje er interessert i

Medlemsfordeler
Spar med sommerens medlemsfordeler
Vi har samlet medlemsfordelene som gjør at du kan få mest ut av sommeren!
Medlemsfordeler
Spar penger på hytteturen med medlemsfordeler
Du som er medlem i Lektorlaget har tilgang til blant annet billigere bredbånd på hytta og rabatt på hytteforsikring.
Medlemsfordeler
Den nye avtalen med Handelsbanken har trådt i kraft
Akademikerne Pluss-avtalen med Handelsbanken sikrer deg gode betingelser over tid på sparing og lån. Handelsbanken har dessuten blant Norges mest fornøyde bankkunder og tilbyr gode digitale løsninger ...