image-5
Medlemsfordeler

Søk på Lektorstipendet

Har du lyst på inntil 15.000 kroner til faglig oppdatering og inspirasjon i ditt undervisningsfag? Søk Lektorstipendet innen 1. mars!
AVRedaksjonen
15. august, 2023

Norsk Lektorlag er tuftet på ideen om at kvalitet i skolen krever undervisningspersonale med god allmenndanning og faglig fordyping i tillegg til pedagogisk kompetanse. Lektorstipendet bidrar til at lektorer som søker ny inspirasjon og utvikling innenfor eget fagfelt, skal få realisere denne drømmen.

Under svarer vi på vanlige spørsmål om stipendet. Du finner søknadsskjema og retningslinjer for stipendet nederst på siden.

Hvem kan søke?

Alle ordinære medlemmer (altså ikke studenter eller pensjonister) som har vært medlem i Norsk Lektorlag i mer enn ett år kan tildeles stipendet.

Medlemmer som har fått stipend, kan ikke søke nytt stipend før etter to år. Du kan ikke søke stipend for samme tiltak som du tidligere har fått stipend til.

Hva kan jeg få støtte til?

Stipendet kan dekke mange ulike etter- og videreutdanningstiltak, blant annet organiserte studieturer, språkkurs med utenlandsopphold, deltakelse på faglige konferanser, studiepoenggivende videreutdanning, og mye annet. Du kan få inntil 15.000 kroner.

Et kriterie er at tiltaket er relevant for dine nåværende fag/arbeidsområder, og formålet er at tiltakene skal gi faglig inspirasjon og utvikling. Tiltaket skal helst være en form for organisert aktivitet.

Stipendet kan dekke studie-/deltakeravgifter, faglitteratur/nødvendig utstyr og utgifter for reise og opphold. Kost og tapt arbeidsinntekt dekkes ikke av stipendet.

Stipendet lyses ut årlig, og søknadsfristen er alltid 1. mars.

Merk at vi ikke gir støtte til ordinært utdanningsløp for å oppnå mastergrad, og heller ikke til tiltak som faller inn under arbeidsgivers ansvar og som skal bidra til minimumskompetanse, for eksempel for å innfri komptansekrav til undervisning i et nytt fag.

Hvor mye kan jeg få?

Stipendet er på maksimalt 15.000 kroner. Utbetalingen dekker de faktiske utgiftene som dokumenteres med kvitteringer o.l.

Når skal jeg søke?

Lektorstipendet kan innvilges for tiltak som gjennomføres (og avsluttes) i løpet av søknadsfristens kalenderår, eller som du gjennomførte/avsluttet året før. Det betyr at du som har gjennomført et tiltak kalenderåret før, eller har konkrete planer om tiltak som skal gjennomføres i løpet av søknadsfristens kalenderår, kan søke stipendet i år.

Hvis du ønsker å gjennomføre et tiltak i løpet av året, men ennå ikke har de konkrete planene klare, kan du søke stipendet etterskuddsvis neste år.

Når får jeg svar på søknaden?

Du får en bekreftelse fra oss når vi har tatt imot din søknad. Søknadene behandles samlet etter at søknadsfristen er gått ut, og søknadene vil normalt være behandlet senest åtte uker etter søknadsfristen. Det betyr at du normalt vil få svar på din søknad innen utgangen av april.

Når utbetales stipendet?

Stipendet utbetales etterskuddsvis, når du har levert dokumentasjon på utgiftene sammen med en sluttrapport.

Vi anbefaler at du som søker setter deg godt inn i retningslinjene for stipendet før du leverer søknaden.

Ta gjerne kontakt med rådgiver Dagne Sigrid Nordli hvis du har spørsmål om stipendet: tlf. 990 48 144/ epost dsn@norsklektorlag.no.

Husk å søke innen 1. mars!

se mer innhold fra kategorien

Medlemsfordeler

Flere artikler du kanskje er interessert i

Medlemsfordeler
Fornøyde kunder hos Handelsbanken
I juni ble det klart at Handelsbanken blir ny medlemsbank fra 1. januar 2024. Avtalen skal gi deg som er medlem i Lektorlaget tilgang til konkurransedyktige bankbetingelser. Handelsbanken har blant la...
Medlemsfordeler
Verdien av medlemskap
Lektorlaget jobber for dine interesser i arbeidslivet. For å gjøre livet bedre også utenfor arbeidslivet, har vi gode økonomiske medlemsfordeler som du kan spare penger på.
Medlemsfordeler
Ny medlemsfordel: Gratis advokat
Gjennom fagforeningen får du hjelp og rådgivning innenfor arbeidsrettslige saker. Nå får du gjennom Akademikerne Pluss tre timer gratis skriftlig og muntlig rådgivning om andre temaer.