image-10
Medlemsfordeler

Søk på Lektorstipendet 2023

Har du lyst på inntil 15.000 kroner til faglig oppdatering og inspirasjon i ditt undervisningsfag? Søk Lektorstipendet innen 1. mars!
AVRedaksjonen
02. januar, 2023

Norsk Lektorlag er tuftet på ideen om at kvalitet i skolen krever undervisningspersonale med god allmenndanning og faglig fordyping i tillegg til pedagogisk kompetanse. Lektorstipendet bidrar til at lektorer som søker ny inspirasjon og utvikling innenfor eget fagfelt, skal få realisere denne drømmen.

Under svarer vi på vanlige spørsmål om stipendet. Du finner søknadsskjema og retningslinjer for stipendet nederst på siden.

Hvem kan søke?

Alle ordinære medlemmer (altså ikke studenter eller pensjonister) som har vært medlem i Norsk Lektorlag i mer enn ett år kan tildeles stipendet.

Medlemmer som har fått stipend, kan ikke søke nytt stipend før etter to år. Du kan ikke søke stipend for samme tiltak som du tidligere har fått stipend til.

Hva kan jeg få støtte til?

Stipendet kan dekke mange ulike etter- og videreutdanningstiltak, blant annet organiserte studieturer, språkkurs med utenlandsopphold, deltakelse på faglige konferanser, studiepoenggivende videreutdanning, og mye annet. Du kan få inntil 15.000 kroner.

Et kriterie er at tiltaket er relevant for dine nåværende fag/arbeidsområder, og formålet er at tiltakene skal gi faglig inspirasjon og utvikling. Tiltaket skal helst være en form for organisert aktivitet.

Stipendet kan dekke studie-/deltakeravgifter, faglitteratur/nødvendig utstyr og utgifter for reise og opphold. Kost og tapt arbeidsinntekt dekkes ikke av stipendet.

Merk at vi ikke gir støtte til ordinært utdanningsløp for å oppnå mastergrad, og heller ikke til tiltak som faller inn under arbeidsgivers ansvar og som skal bidra til minimumskompetanse, for eksempel for å innfri komptansekrav til undervisning i et nytt fag.

Hvor mye kan jeg få?

Stipendet er på maksimalt 15.000 kroner. Utbetalingen dekker de faktiske utgiftene som dokumenteres med kvitteringer o.l.

Når skal jeg søke?

Lektorstipendet kan innvilges for tiltak som skal gjennomføres (og avsluttes) i løpet av dette kalenderåret, eller som du gjennomførte/avsluttet i fjor. Det betyr at du som allerede har gjennomført et tiltak i løpet av 2022, eller har konkrete planer til tiltak som skal gjennomføres i løpet av 2023, kan søke stipendet i år.

Hvis du ønsker å gjennomføre et tiltak i løpet av 2023, men ennå ikke har de konkrete planene klare, kan du søke stipendet etterskuddsvis i 2024.

Stipendet lyses ut årlig, og søknadsfristen er alltid 1. mars.

Når får jeg svar på søknaden?

Du får en bekreftelse fra oss når vi har tatt imot din søknad. Søknadene behandles samlet etter at søknadsfristen er gått ut, og søknadene vil normalt være behandlet senest åtte uker etter søknadsfristen. Det betyr at du vil få svar på din søknad innen 26. april.

Når utbetales stipendet?

Stipendet utbetales etterskuddsvis, når du har levert dokumentasjon på utgiftene sammen med en sluttrapport.

Vi anbefaler at du som søker setter deg godt inn i retningslinjene for stipendet før du leverer søknaden.

Ta gjerne kontakt med organisasjonsrådgiver Roger Johnsen hvis du har spørsmål om stipendet. Tlf. 416 75 224 / rj@norsklektorlag.no.

Husk å søke innen 1. mars 2023!

se mer innhold fra kategorien

Medlemsfordeler

Flere artikler du kanskje er interessert i

Medlemsfordeler
Har du svart på medlemsundersøkelsen?
Norsk Lektorlag skal være en medlemsnær fagforening. Derfor vil vi vite hva du mener om våre medlemsfordeler. Husk å svare på vår medlemsundersøkelse!
Medlemsfordeler
Prøv noen nye medlemsfordeler!
Medlemsfordeler
Søk på Lektorstipendet 2022
Har du lyst på inntil 10 000 kroner til faglig oppdatering og inspirasjon i ditt undervisningsfag? Søk Lektorstipendet innen 1. mars!