Utmelding

Utmelding

Utmelding av Norsk Lektorlag skal være skriftlig og vil være gjeldende fra den 1. i måneden etter utmelding mottas.