image-9

Krav til medlemskap

Hovedregelen for ordinære medlemmer er krav om master/hovedfag eller embetseksamen.

Ordinært medlemskap

For å bli ordinært medlem i Norsk Lektorlag må du ha en mastergrad. Du trenger ikke ha pedagogisk utdanning eller jobbe i en undervisningsstilling for å kvalifisere til medlemskap.

Studentmedlemskap

For å bli studentmedlem i Norsk Lektorlag må du være student på relevante utdanningsløp som gir deg kompetanse som lektor.

Pensjonistmedlem

Har du blitt pensjonist? For å bli pensjonistmedlem i Norsk Lektorlag, må du melde fra til sekretariatet at du har trådt inn i pensjonistenes rekker. Send epost til post@norsklektorlag.no eller ring 24 15 50 00 (mellom kl. 09 og 15).

Meld deg inn i Lektorlaget her! (lenke)