Mennesker sitter i en konferansesal. Bilde.
Konferanse

Lektorkonferansen 2023

Lektorkonferansen er Norsk Lektorlags årlige konferanse om utdanningspolitikk og utdanningsfaglige spørsmål. Program kommer!
22.
novemberkl 14.00

Hold av ettermiddagen 22. november for Lektorkonferansen!

Tema og program er under arbeid og blir lagt ut så snart det er klart.