image-3
Konferanse

Lektorkonferansen 2023

Hvordan skal vi sørge for at digitaliseringen i skolen gjør elevene smartere og ikke dummere og latere?
22.
novemberkl 14.00

Thon Hotel Opera

Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

Digitalisering i skolen: Blir vi smartere eller latere? 

Digitaliseringen av skolen har gått i rykk og napp, og skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ikke bare blir gode til å stille spørsmål til en chatbot? Velkommen til Lektorkonferansen 2023. 

Merk at landsmøtedelegater ikke trenger å melde seg på Lektorkonferansen her da dere har fått egen påmelding.

Digitalisering griper stadig mer inn i skolehverdagen. Det handler både om hvordan elever skal lære og hvordan lektorene skal undervise og vurdere. Det pågår en frisk debatt om skjermtid, læremidler, og ikke minst bruk av kunstig intelligens som ChatGPT.   

Norsk Lektorlag har invitert politikere, Forbrukerrådet, KS, Teknologirådet, Tenk og OsloMet til konferansen. Vi vil publisere en fersk medlemsundersøkelse som tar pulsen på utviklingen sett fra klasserommet, og vi vil diskutere det store spørsmålet: Hvordan skal vi sørge for at digitaliseringen i skolen gjør elevene smartere og ikke dummere og latere? 

For å delta på konferansen fysisk, må du melde deg på her (lenke). Konferansen er gratis, og man må dekke egne reiseutgifter.

Konferansen blir også strømmet på nettsidene (krever ikke påmelding).

Program:

Konferansier: Tonje Leborg, forhandlingssjef i Norsk Lektorlag 

14.00: Skal vi lykkes med digitalisering, må vi digitalisere sammen 
Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus presenterer vår medlemsundersøkelse om digitalisering i klasserommene  

14.15: Hvordan påvirker digitaliseringen barn og unges liv? 
Forsker Christer Hyggen, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning presenterer  

14.40: ChatGPT satte fyr på digitaliseringsdebatten. Hvor står debatten nå? 
Jonas Engestøl Wettre, prosjektleder Teknologirådet  

15.00: Skolen under kommersielt press: Blir elevenes personvern og forbrukerrettigheter ivaretatt? 
Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet  

15.20: Pause  

15.35: Hvordan undervise og navigere i et digitalt landskap hvor det blir stadig mer krevende å skille mellom hva som er ekte og uekte
Sølve Kuraas Karlsen, leder i Tenk  

16.05: Slik arbeider vi med den nye digitaliseringstrategien for skole og barnehage
Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør KS  

16.30: Debatt: Hvordan vi skal sørge for at digitaliseringen i skolen bidrar til å gjøre elevene smartere, og ikke dummere og latere? 
Deltakere: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Elise Waagen (Ap), Abid Raja (V) Marit Knutsdatter Strand (Sp) Margret Hagerup (H)  

17.00: Slutt  

Meld deg på

Hvis du vil delta fysisk på Lektorkonferansen, klikker du på knappen og melder deg på 22. november.
Påmelding