Møter

Ledermøte i Partnerskap mot mobbing

15.
septemberkl 10.00

Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen deltar på ledermøte i Partnerskap mot mobbing. Dette er et samarbeid mellom 15 sentrale organisasjoner i skole og barnehage som jobber sammen mot mobbing og for et godt læringsmiljø.

Partnerskapet startet i 2016 og skal vare til 2021. I tillegg til Norsk lektorlag er Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehagen, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Private Barnehagers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund på vegne av friskoleorganisasjonene med i partnerskapet.

Partnerne skal blant annet bidra til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.