image-6
Kurs

For tillitsvalgte: Inkludering og diskriminering

Kurset gir deg en forståelse for tillitsvalgtes rolle i saker knyttet til diskriminering og inkludering.
22.
oktoberkl 10.00

Dette kurset bygger på grunnkurset og passer for deg som er tillitsvalgt i skolen.

Vi gir en grundig innføring i regelverket rundt graviditet og omsorg, seniorrelaterte saker og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. I tillegg vil vi få en grundig innføring i IA-avtalen. Kurset består av foredrag og case-oppgaver.

Påmelding og mer informasjon kommer på epost.