image-8
Kurs

For tillitsvalgte: Avtaleverket i Oslo kommune

På dette kurset gjennomgår vi Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen (Dokument 24 og Dokument 25) for Oslo kommune.
01.
novemberkl 10.00
02.
novemberkl 15.00

Støtvig Hotel

Larkollveien 801, 1560 Larkollen

Kurset er rettet mot deg som er tillitsvalgt i Oslo kommune og som har vært på grunnkurset. Oslo kommune har et eget lønnssystem for lærere og lektorer. På kurset skal vi gå grundig gjennom Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen (Dokument 24 og dokument 25) for Oslo kommune.

Dette kurset gir en dypere forståelse for trepartssamarbeidet og tillitsvalgtes rolle. Kurset består av foredrag og case-oppgaver.

Mer informasjon og påmelding kommer på epost.