image-3
Kurs

Grunnkurs for tillitsvalgte

På dette kurset skal du få forståelse for rollen som tillitsvalgt.
15.
februarkl 10.30
16.
februarkl 15.00

Oslo

Dette kurset er for deg som nylig har blitt valgt som tillitsvalgt.

På kurset vil du få forståelse for rollen som tillitsvalgt og dens muligheter og begrensninger. Målet med kurset er at du skal kunne utøve oppgaven som tillitsvalgt på en trygg og profesjonell måte ved å ha oversikt over arbeidslivets parter, avtaler, lover og begreper, samt å ha grunnleggende kjennskap til Norsk Lektorlags organisasjonsstruktur, politikk og historie.

Kurset er satt sammen av foredrag i større og mindre grupper, samt praktiske oppgaver. 

Du som er tillitsvalgt får invitasjon til kurset på epost med informasjon om påmelding.

Alle de øvrige kursene bygger på grunnkurset.