image-9
Møter

Fylkesårsmøte Viken 2021

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
20.
aprilkl 18.00

Nettmøte i Zoom

Møtelenke sendes ut til påmeldte

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet, 6. april. Medlemmer i fylkeslaget kan sende slike henvendelser til fylkesleder Morten Trudeng.

Endelig agenda skal være klar senest en uke før møtet, innen 19. april.

Påmelding

Årsmøtet gjennomføres digitalt. Medlemmer som hører til fylkeslaget mottar informasjon om påmelding og deltakelse på e-post fra sin fylkesleder.