image-4
Møter

Fylkesårsmøte Vestland 2024

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
09.
aprilkl 17.00

Bergen

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet. Medlemmer i fylkeslaget kan sende slike henvendelser til fylkesleder Willem von Erpecom.

Endelig saksliste sendes ut til påmeldte deltakere senest en uke før møtet.

Påmelding

Medlemmer som hører til fylkeslaget får informasjon om påmelding og deltakelse på e-post fra sin fylkesleder.