image-3
Møter

Fylkesårsmøte Vestfold og Telemark 2021

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
29.
aprilkl 18.00

Årsmøtet gjennomføres digitalt. Medlemmer som hører til fylkeslaget mottar informasjon om påmelding og deltakelse på e-post fra sin fylkesleder.

Påmelding

Årsmøtet gjennomføres digitalt. Medlemmer som hører til fylkeslaget mottar informasjon om påmelding og deltakelse på e-post fra sin fylkesleder.