image-8
Møter

Fylkesårsmøte Troms og Finnmark 2021

15.
aprilkl 17.00

Nettmøte i Zoom

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet, 1. april. Medlemmer i fylkeslaget kan sende slike henvendelser til fylkesleder Gudleiv Erling Solbø.

Endelig agenda skal være klar senest en uke før møtet, innen 8. april.

Påmelding

Medlemmer som hører til fylkeslaget mottar informasjon om påmelding og deltakelse på e-post fra sin fylkesleder.