image-2
Møter

Fylkesårsmøte Møre og Romsdal 2021

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
19.
maikl 17.30

Årsmøtet gjennomføres digitalt. Medlemmer som hører til fylkeslaget mottar informasjon om påmelding og deltakelse på e-post fra sin fylkesleder.

Påmelding

Årsmøtet gjennomføres digitalt. Medlemmer som hører til fylkeslaget mottar informasjon om påmelding og deltakelse på e-post fra sin fylkesleder.