image-7
Møter

Fylkesårsmøte Innlandet 2022

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
28.
aprilkl 17.00

Årsmøtet gjennomføres digitalt. Medlemmer som hører til fylkeslaget mottar informasjon om påmelding og deltakelse på e-post.

Endelig agenda for årsmøtet skal være klart senest en uke før møtet.

Påmelding

Årsmøtet gjennomføres digitalt. Medlemmer som hører til fylkeslaget mottar informasjon om påmelding og deltakelse på e-post fra sin fylkesleder.